Stöttar säkerheten i det afghanska valet

Lördagen den 14 juni avgörs det afghanska presidentvalet. På Operation Coordinations Center Regional (OCCR) planeras och koordineras de afghanska säkerhetsstyrkornas gemensamma operationer för att genomföra ett säkert val.
– Vi har dubblat bemanningen under hela veckan, säger överste Mikael Johansson, chef för Isafs rådgivare på plats.

Afghanska officerare vid ett sammanträdesbord.
Möte med de afghanska motparterna från armén och poliskårerna. Foto: Anna Lindh/Försvarsmakten
Porträtt på överste Mikael Johansson, chef för Isafs rådgivare på OCCR.
Överste Mikael Johansson, chef för Isafs rådgivare på OCCR. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Tysk officer talar i telefon med en uppslagen bok i handen.
Överstelöjtnant Wilfrid Luchtenberg från Tyskland har arbetat med de svenska rådgivarna under lång tid. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Namnlapp på uniform med texten OCCRAT.
OCCR AT står för Operation Coordinations Center Regional Advisory Team. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

I samband med att den nya svenska styrkan, kallad FS 27, tog över ansvaret för afghanistaninsatsen i maj byttes de svenska rådgivarna ut på OCCR ut. Isafs rådgivarlag (OCCR AT) leds fortsatt av Sverige och består av åtta svenska, tre finska och en tysk rådgivare.

– Vi landade rakt in i hetluften. Efter en kort överlämning från våra föregångare var vi igång direkt med att stötta afghanernas planering av säkerheten kring den andra valomgången i presidentvalet, säger överste Mikael Johansson, chef för rådgivarna. Det intensiva arbetet från start har också snabbat på förloppet att lära känna och arbeta tillsammans med både afghanerna och varandra.

På OCCR leds inga militära eller polisiära operationer, det görs på respektive armé- eller poliskår. Men det är här de olika kårernas operationer planeras och koordineras för att ge bäst effekt. Rådgivarna är en viktig länk mellan de afghanska säkerhetsstyrkorna och Isaf, både när det gäller informationsutbyte men också om det efterfrågas stöd vid operationer, främst med flyg och helikopter.

– Vår främsta uppgift är att ge råd som utvecklar deras verksamhet, säger rådgivaren och överstelöjtnanten Wilfrid Luchtenberg, som varit på plats sedan i januari.
− Under veckan innan valet har vi bland annat föreslagit att de spelar upp olika scenarier som kan inträffa vid valstationerna på valdagen och hur de väljer att hantera dem.

Det afghanska presidentvalet har hittills varit lyckat sett ur ett säkerhetsperspektiv, trots hot från talibanrörelsen att göra det omöjligt att genomföra den första valomgången. Eftersom ingen av kandidaterna fick majoritet genomförs lördagen den 14 juni en andra valomgång där två kandidater, dr Abdullah Abdullah och dr Ashraf Ghani Ahmadzi, kämpar för att få mer än 50 procent av rösterna.
– Den första valomgången var en viktig framgång för de afghanska säkerhetsstyrkorna som visar att de alltmer kan ta hand om säkerheten själva. Nu är förväntningarna höga på att de klarar att göra om det en gång till, säger Wilfrid Luchtenberg.