Ny chef på Militärhögskolan i Halmstad

Under en högtidlig ceremoni på måndagen tog överste Tommy Karlsson över befälet för Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) från Ulf R Johansson som varit tillförordnad skolchef under två månader.

General Bengt Svensson överlämnar chefskapet och MHS H fana till överste Tommy Karlsson. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Överste Tommy Karlsson ser fram emot att utveckla MHS H verksamhet. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Fanbärare Stefan Urhagen marscherar ut efter avslutad chefsöverlämning. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Tommy Karlsson har en gedigen erfarenhet från bland annat tiden som förbandschef på Ing 2 i Eksjö, internationell tjänstgöring i Bosnien och Afghanistan och senast som chef för arméns produktionsledning i Högkvarteret – erfarenheter som han hoppas ska komma väl till pass i den nya befattningen.
– Jag ser verkligen fram emot arbetet som chef för MHS H, och det är fantastiskt att få bli förbandschef för andra gången, konstaterade han.

MHS H – en viktig resurs för Försvarsmakten

General Bengt Svensson, chef för förbandsproduktionen i Högkvarteret, passade på att tacka avgående chef och lyckönska den nya förbandschefen, men också påminna om MHS H viktiga roll i utformningen av framförallt det nya personalförsörjningssystemet i Försvarsmakten:
– Det finns få skolor som tar så aktiv del i Försvarsmaktens förändring. MHS H spelar en viktig roll. Förväntningarna är därför stora på skolan och dess nya chef, bland annat när det gäller att fortsatt utveckla flerbefälssystemet, att utveckla och bidra i genomförandet av en ny reservofficersutbildning och att fortsatt utveckla den grundläggande militära utbildningen.

Inte helt nya frågor

Tommy Karlsson har följt MHS H arbete de senaste åren, och har själv varit projektansvarig i Högkvarteret för utvecklingen av systemet med deltidstjänstgörande soldater:
– MHS H har bidragit till att utveckla flerbefälssystemet med specialistofficerare, gruppbefäl, soldater och sjömän från en papperslösning till ett fungerande system, men fortsatt engagemang kommer att krävas av oss alla. Utvecklingen av en ny reservofficersutbildning som ska genomföras från och med nästa år är också en positiv utmaning som kommer att kräva stort engagemang.

Han påminde också om kvalitetens betydelse i MHS H efterfrågade leveranser i form av utbildade specialistofficerare, reservofficerare, utvecklade utbildningsmetoder och ledarskap:
– Vi har ett stort ansvar att genomföra utbildningen på ett föredömligt sätt som föregångsmän och –kvinnor.

Spännande framtid

Tommy Karlsson avslutade med att uttrycka sin förhoppning inför framtiden:
– Det känns mycket spännande, utmanande och oerhört intressant att tillsammans med er få möjlighet att fortsätta att utveckla verksamheten vid MHS H. Vi är efterfrågade!