"Ni är riktigt, riktigt duktiga"

På nationaldagen utnämnde ÖB Sverker Göranson ytterligare sex stycken regements- och flottiljförvaltare, däribland den första kvinnan. De har därmed blivit specialistofficerare med högst grad på sina förband i Försvarsmakten. Där får de en betydande roll utifrån sin gedigna kunskap och erfarenhet, som förebilder och ledare.

- Ni är valda för att ni är riktigt, riktigt duktiga. Men det är nu det börjar. Era stolar har inga ryggstöd. Nu gäller det att sträva framåt, Ni är föregångsmän för de unga kollegorna, betonade överbefälhavaren under utnämningsceremonien.

Rasmus Garnå regementsförvaltare Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum mottar utnämningsbeviset ur överbefälhavare Sverker Göransons hand under ceremonien. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
De utnämnda från vänster Martin Kjell flottiljförvaltare Högkvarteret, Lars-Göran Nilsson regementsförvaltare Södra skånska regementet, Thomas Kilström regementsförvaltare Trängregementet, Magnus Hall, flottiljförvaltare Fjärde sjöstridsflottiljen, Helena Ståhlgren flottiljförvaltare Blekinge flygflottilj, Ulrik Danielsson flottiljförvaltare Norrbottens flygflottilj, Rasmus Garnå regementsförvaltare Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum tillsammans med överbefälhavare Sverker Göranson. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Under högtidliga former i den anrika miljön i den gamla examenssalen på Militärhögskolans Karlberg utnämndes sex stycken regements- och flottiljförvaltare. De som utnämndes var:

  • - Martin Kjell flottiljförvaltare Högkvarteret,
  • - Lars-Göran Nilsson regementsförvaltare Södra skånska regementet,
  • - Thomas Kilström regementsförvaltare Trängregementet,
  • - Magnus Hall, flottiljförvaltare Fjärde sjöstridsflottiljen,
  • - Helena Ståhlgren flottiljförvaltare Blekinge flygflottilj,
  • - Rasmus Garnå regementsförvaltare Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum samt
  • - Ulrik Danielsson flottiljförvaltare Norrbottens flygflottilj som utnämndes redan för ett halvår sedan men som först nu under nationaldagsceremonien kunde erhålla sitt bevis.

Efter att ÖB Sverker Göranson delat ut utnämningsbevis bjöds de nyutnämnda tillsammans med sina anhöriga in till överbefälhavarens nationaldagsmottagning som traditionellt hålls på Militärhögskolan Karlberg.

Det nya befälssystemet

Sedan några år tillbaka har Försvarsmakten lämnat det gamla enbefälssystemet och den militära personalen är numera uppdelade i taktiska officerare, specialistofficerare, gruppchefer, soldater och sjömän. I det nya systemet är regements- och flottiljförvaltarna de specialistofficerare med högst tjänsteställning på sina respektive förband.

I armén och amfibiekåren kallas den högsta militära tjänstegraden för specialistofficerare för regementsförvaltare, och i flottan och flygvapnet för flottiljförvaltare. Normalt ska det finnas en regements- eller flottiljförvaltare per förband, några fler på Högkvarteret och på vissa större förband och skolor. I organisationen finns totalt knappt 50 befattningar på denna nivå. De utnämnda har minst 20 års tjänst eller mer i Försvarsmakten och har under den tiden skaffat sig avsevärda kunskaper inom yrket som gör att de har betraktas som lämpliga för denna roll.