Militärpoliser från 22 länder möttes i Sverige

Under nationaldagsveckan träffades militärpoliser från 22 länder på Livgardet för att diskutera utvecklings- och samarbetsfrågor.
– Vi är glada och stolta över att vi fått vara värd för detta möte nu när Sverige kan visa upp sig från sin bästa sida, sa Håkan Adén som är chef för Försvarsmaktens militärpolisenhet.

Militärpolisdelegaterna samlade på kavallerikasern. "Som militärpoliser arbetar vi i små enheter och det är en fördel om vi har en gemensam strategi. När vi möts på en sandig plats ute i världen känner vi redan till varandras styrkor och svagheter och det blir lättare att hitta formerna för samverkan" sa major Bernie Hudson, som var vice ordförande under MP-panelen. Foto: Samuel Almquist/Försvarsmakten

Mötet genomförs tre gånger per år och värdskapet roterar mellan de deltagande länderna.

– Vi avhandlar och diskuterar allt från Nato-gemensam dokumentation och standardisering av funktionen på såväl strategisk, operativ, taktisk och stridsteknisk nivå till utbildnings- och träningstillfällen, sa Håkan Adén.

För svensk militärpolis utgör mötena ett viktigt forum i utvecklingen av militärpolisförmågan inför nationella och internationella insatser. Samarbetet drivs inom ramen för Nato och Partnerskap för fred, PFF, som är ett samarbetsprogram mellan Nato och icke-Natoländer. Ytterligare samarbete bedrivs inom ramen för Nordic Defence Cooperation, NORDEFCO.

– Just nu genomförs även ett samarbete med EU där Sverige ansvarar för att ställa stridsgruppen Nordic Battlegroup i beredskap till 2015. Där ingår bland annat en multinationell militärpolispluton, sa Håkan Adén.

Utöver de årliga mötena genomförs även kurser som förbereder militärpoliser för internationell tjänstgöring. Det senaste tillskottet i kursutbudet är en veckokurs för lite mer erfarna militärpolisofficerare som ska tjänstgöra som chefer eller Provost Marshal, det vill säga den som stödjer eller lämnar råd till förbandschefen i polisiära frågor under en insats.

– Målbilden är att alla militärpoliser som ska tjänstgöra internationellt ska genomgå erforderliga kurser före insats. Det är viktigt att vi hela tiden utvecklar och anpassar vår förmåga så att vi löser våra uppgifter effektivt, ensamma eller tillsammans med andra, sa Håkan Adén.