Krävande slutövning för jägaraspiranter

I mitten av juni genomfördes årets slutövning för jägaraspiranterna vid arméns jägarbataljon. Det var dags för den avslutande kraftansträngningen i grundutbildningen till jägarsoldat, GUJ. Övningen som fått namnet Särimner gick av stapeln i Västerbotten, i terrängen från Fällfors ned till Tåme skjutfält.

Den tre mil långa fotmarschen genomfördes till stor del i mycket svårframkomlig terräng. Foto: Mattias Hultqvist/Försvarsmakten
Fokuserade jägaraspiranter under förflyttning i terrängen. Foto: Mattias Hultqvist/Försvarsmakten
På väg ut ur insatsområdet. Foto: Björn Nolén/Försvarsmakten
Västerbottens hemvärnsbataljon bidrog bland annat med stridsbåtstransport. Foto: Björn Nolén/Försvarsmakten

Årets upplaga av slutövningen genomfördes i varierande väderlek, ömsom sol, ömsom regn. Jägaraspiranterna hade fått uppgiften att förstöra ett kvalificerat luftvärnsrobotsystem för att möjliggöra att eget attackflyg skulle kunna påverka en motståndare.

I övningen var strävan att genomföra in- och uttransport från verksamhetsområdet med understöd av externa transportenheter i form av helikopterförband och stridsbåtsförband.

Tre mil till fots

Veckan inleddes med det klassiska förflyttningsprovet, 30 kilometer fotvandring i terräng under 24 timmar med cirka 35-40 kilo utrustning.
– Aspiranterna i årets grundutbildningsomgång löste den krävande uppgiften på ett förtjänstfullt sätt, berättar kapten Björn Nolén, chef för grundutbildningen till jägarsoldat.

Spaning och planering

De blivande jägarsoldaterna påbörjade sedan informationsinhämtning i verksamhetsområdet för att få veta var motståndaren befanns sig med sitt luftvärnsrobotsystem. Dessutom genomfördes spaning för att kunna lösa stridsuppgiften, som tidigare nämnts var att förstöra systemet.
– När jägarenheten hade samlat in tillräckligt med information påbörjades planering och förövning för att kunna lösa stridsuppgiften på bästa sätt, säger Björn Nolén.

Omhändertagande av skadade

Chefen för jägarenheten var under hela insatsen mycket väl medveten om riskerna och vikten av att uppgiften löstes för att möjliggöra att eget flyg skulle kunna genomföra bekämpning från luften.
– Striden blev mycket hård och jägarenheten fick många skadade, detta gjorde också att de blivande jägarsjukvårdarna fick bra träning. De gjorde ett mycket bra omhändertagande av skadade som sedan möjliggjorde att jägarenheten kunde förflytta sig ur stridsområdet för att bli upphämtade med hjälp av stridsbåt, fortsätter Björn.

Kvalificerad motståndare

Från det att jägarenheten tog sig in i verksamhetsområdet och resterande del av insatsen var de dessutom utsatta för motstånd från en hemvärnsunderrättelsepluton.
– Hemvärnssoldaterna löste sin uppgift mycket bra och bidrog starkt till att jägarspiranterna blev utsatta för ett mycket hårt tryck under hela övningen, säger Björn.

– Vi är mycket tacksamma för det stöd vi fick av Västerbottens hemvärnsbataljon som på ett mycket förtjänstfullt sätt löst sin uppgift. Bataljonen bidrog också med transport med hjälp av stridsbåt, fortsätter Björn Nolén som avslutade med att summera slutövningen.

– Årets grundutbildningsomgång har visat prov på stor motivation under hela året. De har haft en god sammanhållning mot ett gemensamt mål och de har bevisat sin duglighet under denna övning, både för plutonchef och kurschef. Alla involverade befäl under årets grundutbildning önskar jägaraspiranterna god fortsättning vid Arméns jägarbataljon, nu som jägarsoldater.

Karta