Koncentration, precision och solidaritet

Under fem veckors tid har 912:e pjäskompaniet vid Artilleriregementet, A 9, genomfört utbildning på granatkastare. Resultatet var över förväntan och soldaterna är mycket nöjda med utbildningen. Nu väntas nästa skjuttillfälle om två veckor.

Soldater förbereder sig för förflyttning. Foto: William Jonnerhag/Försvarsmakten
Precision är mycket viktigt i pjästjänst. Foto: William Jonnerhag/Försvarsmakten
Soldater ur en pjäsgrupp är på högsta hugg. Foto: William Jonnerhag/Försvarsmakten

Utbildningen inleddes med att soldaterna teoretiskt och praktiskt fick lära sig grunderna i hur en granatkastare fungerar och hur granaten träffar där den ska. Därefter övades soldaterna på hur man sätter upp och tar ner pjäsen. När rutinerna väl satt sig var det fokus på hastigheten.
— Så fort vi har avfyrat den första granaten får vi räkna med att fienden räknar ut var vi befinner oss. Därför måste vi snabbt kunna omgruppera granatkastaren till en ny plats, menar Emil Samuelsson, instruktör på granatkastaren.

Hundra procent koncentration 

Efter att soldaterna genomfört de olika teoretiska och praktiska proven för att få skjuta med granatkastare var det dags för en plutonsövning. Övningens syfte var att under 24 timmar testa soldaternas kunskaper under påfrestande förhållanden. Den innefattade bland annat marsch med buret granatkastarsystem och gruppering i kontaminerad miljö.
— Det gäller verkligen att man hela tiden är 100 % koncentrerad och har precision i det man gör, framför allt i pjästjänst, förklarar Simon Stell, pjässoldat på 912:e pjäskompaniet och fortsatte:
— Det var den stora utmaningen under övningen.

Efter fyra veckors utbildning var det dags för soldaterna att för första gången få skjuta med pjäsen, ett så kallat elddop. Det var många glada miner över att äntligen få syssla med sin huvudtjänst.
Med ett gott resultat och en stärkt solidaritet inom kompaniet vänds nu blickarna mot nästa skjuttillfälle. Då höjs ribban ytterligare genom att lägga till samspel med andra kompanier.