Fartygen närmar sig Karlskrona

På morgonen den 5 juni började fartygen anlända till Karlskrona. Fartygen kommer från fjorton olika länder och ska under helgen gå igenom de sista punkterna inför övningen som startar på måndag. Då drar nämligen Baltops 2014 igång.

Just nu kommer fartygen in till Karlskrona. Marinbasens Ekipagekompani bistår. Foto: Carolina L Nilsson

Baltops är en multinationell övning i partnerskap för freds, PfP anda och det är fyrtioandra gången den äger rum. Sverige har deltagit i tjugotvå år. Att fartygen kommer till Karlskrona beror på att det är Sveriges tur att axla värdskapet, något som har varit planerat sen tre år tillbaka. Marinbasen som förband är värd och arrangerar hamnfasen som bland annat kommer att innebära konferenser, artighetsvisiter och idrottsaktiviteter.

De besökande fartygen varierar i storlek från 26 meter till 190 meter och från 20 i besättningen till 250. Totalt är det fler än två tusen sjömän som kommer på besök. För att få plats i Karlskrona har fartygen fördelats mellan örlogshamnen (där de flesta kommer att ligga), Handelshamnen, Verkö hamn och Karlskrona utankarplats för de allra största. I vanlig ordning ligger fartygen inom tillfälligt upprättade skyddsområden.

På måndag lämnar fartygen Karlskrona för att börja öva, till största delen i södra Östersjön. Sverige deltar med korvetten HMS Sundsvall från Fjärde sjöstridsflottiljen och JAS Gripen från F 17.