Ett steg i rätt riktning

Norrbottensbataljonens två bevakningskompanier har under vecka 24 genomfört sin årliga krigsförbandsövning. Denna gång lades fokus bland annat på genomsök av byggnad, posttjänst, patrulltjänst med hund, sjukvårdskedjan, koktjänst och fordonsutbildningar.

Peter Jonsson, chef flyggruppen under rangering av flygplan. Foto: Hannah Sköld/Försvarsmakten
Landning på Hedens flygfält utanför Boden. Foto: Hannah Sköld/Försvarsmakten
Sjukvårdssoldater i strid. En skadad lägger tornique på sig själv. Foto: Hannah Sköld/Försvarsmakten
Två bevakningskompanier, pionjärplutonen samt flyggruppen uppställda. Foto: Hannah Sköld/Försvarsmakten

Övningen var uppdelad på olika täter där funktioner och färdigheter prövades och övades. Soldaterna ryckte in med gott humör, vetgirighet och en stor vilja att göra bra ifrån sig och det märktes på de olika momenten. Trots varierande väderlek var humöret på topp.

Vägbankssprängning

Pionjärplutonen har utbildats sprängtjänst och fordonstjänst och höjdpunkten var självklart när de fick spränga vägbank. Bataljonens pionjärer är nu redo för nya uppgifter inför kommande övningar.

Utbildning har även genomförts på det nya plutonsradiosystemet. Detta innebär att samtliga chefer på plutonsnivå nu har denna kompetens och den kommer att användas flitigt i framtiden.

Flyggruppen gjorde överflygningar längs Luleå älvdal i Boden och Jokkmokks kommuner. Trots att undertecknad lider av viss åksjuka och flygrädsla användes kameran flitigt för att äntligen få se saker från en annan vinkel.

Öppet och engagerat

– Alla funktioner är viktiga och att de fungerar individuellt och tillsammans är än viktigare. Kompanierna har tagit till sig den kunskap som förmedlades, övning ger färdighet, berättar major Karl Olsson, bataljonschef.
– Som alltid finns det en del att ta med sig och förbättra men övningens målsättning i stort uppfylldes, utbildningsståndpunkten och funktionen tog ytterligare ett steg i rätt riktning och samhörigheten förbättrades mycket tack vare att varje soldat bidrog med engagemang och öppenhet, avslutar Karl Olsson.