Chefsträning i ”stridsmässig” miljö

Att teoretiskt veta hur en chef ska leda sin enhet är en sak, att ha förmågan att omvandla teori till praktik är en helt annan, att dessutom leda i mer stridsmässiga förhållanden ger ytterligare en dimension på ledarskapet.

Som chef tvingas du ofta att fatta snabba beslut. Under övningen fick chefer direkt uppleva konsekvenser av fattade beslut Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Under övningen genomfördes skarpskjutningar, säkerheten var som alltid viktig och i tornet på Utö hade man full kontroll på området Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Alla funktioner övades, sjukvårdare tar hand om skadad kamrat Foto: Löfqvist/Försvarsmakten
Förbandschefen, överste Peder Ohlsson följde funktionsövningen på plats. Han får en genomgång av major Hans Näslund som bland annat ansvarade för utbildningen av kompanichefer under övningen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

För att som chef kunna leda sin enhet i olika påfrestande situationer och tvingas till att fatta snabba beslut, krävs det träning och övning.

Många förknippar ofta ordet chef med högt uppsatta företagsledare, myndighetschefer och andra höga positioner. På förbandet finns det chefer på flera nivåer, det är allt ifrån gruppchefer, plutonchefer upp till chefen i högsta ledingen, det vill säga förbandschefen. Det ställs höga krav på alla chefsnivåer inom förbandet. De leder dagligen enheter under fredsmässiga förhållanden, men de ska snabbt kunna leda i mer påfrestande situationer. Spännvidden på en påfrestande situation är relativt stor, det kan handla om allt ifrån att stödja samhället vid en krissituation, såsom till exempel svåra översvämningar till att lösa uppgifter i en oroshärd någonstans i världen.

Konsekvenser av fattade beslut

Under våren har det på förbandet bedrivits en hel del utbildningar, det har varit allt ifrån, grupps-plutons- och kompanichefsutbildningar såväl som centralisera befattningsutbildning. Ett av syftena med utbildningarna har varit att ge chefer på olika nivåer de bästa förutsättningarna för att kunna vara de ledare och föregångsmän och kvinnor som yrket kräver. Ett annat syfte har varit att individer ska behärska och utvecklas inom sin egen funktion (befattning). För att testa både ledarskap och förmågan att lösa uppgifter inom sin egen funktion, så har utbildningarna avslutats med en funktionsövning. Som chef är det viktigt att kunna leda, men det är också viktigt att han/hon vet hur att utnyttja sin enhet bäst och genom det bidra till att hela förbandet kan lösa ställda uppgifter. Det kanske allra viktigaste med övningen har varit att chefer på alla nivåer, direkt har fått uppleva konsekvenserna av deras fattade beslut.

– Att kunna öva i mer stridsmässiga eller realistska förhållanden är extrem viktigt för att utvecklas både som chef men också som en enhet. När vi övar tvingas vi att snabbt greppa läget och hela tiden fatta snabba beslut. Övningar ger dessutom ett kvitto på att utbildningar ligger på rätt nivå. När jag ger order till mina gruppchefer om att de till exempel ska gruppera på en höjd för att bekämpa en motståndare, så får jag direkt kvitto på om jag fattade rätt beslut eller inte. Jag tycker verkligen att det är kul att öva och få testa mina kunskaper, sa en plutonchef tillhörande andra amfibiebataljonen

Alla funktioner har övats

Det är lätt att förknippa stridsmässig miljö med enbart strid, men förutsättningen för att kunna lösa strid, eller insatser av olika slag, kräver så mycket mer. Under funktionsövningen har andra amfibiebataljonens alla ingående kompanier övats för att utveckla bataljonens hela förmåga. Det är viktigt att till exempel chefen för underhållskompaniet förstår hela bataljonens uppgift för att kunna planera och fatta rätt beslut om hur han ska stödja bataljonen med logistikfrågor såsom till exempel sjukvård, transporter, mat eller teknisk tjänst. Att öva chefer på alla nivåer under mer stridsmässiga förhållanden, är en förutsättning för att kunna utvecklas och lösa ställda uppgifter.