Äntra riggen

Den första utmaningen ombord på HMS Falken var tuff. Äntra riggen och klättra upp till utkikens plats 25 meter upp i främre riggen. Efter det var de påmönstrande eleverna välkomna att anmäla sig för fartygschefen, löjtnant Tomas Falk och Marinövning Falken kunde börja.

HMS Falken i helbild
HMS Falken Foto: Elin Wilhelmsson/Försvarsmakten
Flera människor klättrar i masten.
Olika seglingsmoment drillades ombord. Foto: Elin Wilhelmsson/Försvarsmakten
Tre besättningsmän på däck
Febril verksamhet ombord. Foto: Elin Wilhelmsson/Försvarsmakten

Övningen var en del i det första tjänstgöringsåret för de 16 deltagande medicinal-reservofficerarna, som alla examinerades i maj 2013. Syftet var att ge en inblick i och förståelse för marinens grundläggande verksamhet, sjömanskap samt teambuilding.  Utöver fänrikarna hade också två följeofficerare från Försvarsmedicincentrum, kapten Carina Hellekant och förvaltare Elin Wilhelmsson, mönstrat på för att kunna följa verksamheten.

Efter losskastning från varvet på Öckerö utanför Göteborg var målet örlogsstaden Karlskrona. Havet låg spegelblankt när fartyget passerade Vinga på kvällen, magiskt vackert!

Dagen efter spenderades med att drilla olika seglingsmoment med allt från att kvajla tamp till att hala och fira i rätt tamp beroende på vilket segel som skulle sättas. Många av reservofficerarna, som till vardags jobbar som läkare, tandläkare, sjuksköterskor, veterinärer och miljö- och hälsoskyddsinspektörer, fick lära sig mycket om segling denna dag!

De kommande dagarna fortsatte utbildningen i praktiskt sjömanskap ombord.  Efter en natt för ankar utanför Helsingborg kom HMS Falken till Malmö där det serverades en fantastisk middag innan det var dags att kasta loss igen. Det vackra vädret fortsatte, och det var mäktigt när Falken i mörker tog sig under Öresundsbron.

Fartygschefen hade beställt lite hårdare väder, och det levererades mot slutet av seglatsen när Hanöbukten skulle passeras. Några av de påmönstrade fick känna på sjösjuka, men det rättades till med knäckebröd, lite vila och lite åksjuketabletter.

Ett uppskattat utbildningsmoment under resan var ett praktiskt sjukvårdsscenario på temat ”man överbord”.  Det är mycket att tänka på om en person hamnar i vattnet, allt från manövrerandet av fartyget och att få personen ombord på fartyget till det rent medicinska omhändertagandet.

Efter en knapp veckas segling förtöjde så HMS Falken i Karlskrona efter en fantastisk insegling i klart väder. Veckan avslutades med en spännande föreläsning av kommendör Björn Hamilton kring omständigheterna kring den sovjetiska ubåten U 137 grundstötning.  Glada, trötta, lite slitna men med fantastiska upplevelser med sig i bagaget gav sig de påmönstrade hemåt igen.