Swefinex 14 har kastat loss

Nu har Swefinex 14 dragit igång, en samövning mellan svenska och finska Försvarsmakten.

HMS Nyköping gör sig redo för Swefinex 14 Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
HMS Karlstad har kastat loss och stävar ut i Karlskrona skärgård Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Under övningens första dagar genomför fartyg, flyg och markenheter isolerade övningar enligt ett schema  och därefter går övningen in i en fas som är okänd för enheterna.
Swefinex 14 genomförs framförallt i vattnet mellan Gotland och det svenska fastlandet. Övningen startade den 12 maj och pågår till onsdag den 22 maj.

Syftet med övningen är att öka svenska marinens förmåga till stridsteknik och -taktik samt att öva samordning och genomförande av gemensamma operationer genom att

  • Öva samverkan mellan marin- och luftstridskrafter
  • Öka förmågan att taktiskt leda flygstridskrafter från fartyg
  • Öka förmågan att ombordbasera sjöoperativ helikopter

För att maximera möjligheterna att öva ihop med flygkrafterna, genomför flygvapnet en övning under samma period som Swefinex 14. Tillsammans bildar dessa Sveriges försvarsmaktsgemensamma övning 2014.

Från svenska marinen deltar ett 15-tal fartyg och personal från marintaktiska staben, Första ubåtsflottiljen, Tredje sjöstridsflottiljen, Fjärde sjöstridsflottiljen, Marinbasen och Sjöstridsskolan. Dessutom finns ett fartyg ur finländska marinen med i övningen: robotfartyget Rauma. Två svenska Helikopter 15 kommer tidvis att basera ombord på HMS Carlskrona och de deltagande Visbykorvetterna.

Under hela övningsperioden deltar totalt cirka 4 000 personer.