Slutövning för sjukvårdarna på Trängregementet

Den här veckan genomför första sjukvårdsförstärkningskompaniet en sjukvårdsövning inom ramen för upprättande och utbildningsövningen som kompaniet genomför under vecka 45 i år.

Övningen börjar med att ambulansen tillkallas. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Chefen Trängregementet, Lennart Thomsen, fick åka med i ambulansen under övningen. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Omhändertagande av skadad soldat. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
På väg tillbaka till ambulansen. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Den skadade transporteras vidare till förbandsplatsen. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten

I kompaniet finns en förbandsplats, en kirurgisk enhet, flera ambulanser och en PECC. PECC Patient Evacuation Coordination Cell är som spindeln i nätet när det gäller hanteringen av skadade. Funktionen leder transporter av sjuka och skadade och går att likna vid SOS Alarm.

Med andra ord har de koll på patientens skadeläge, följer upp patienten genom hela vårdkedjan och dirigerar den skadade till plats där det finns ledig sjukvårdskapacitet.  

- Jag tycker den här rollen fungerar bra på brigadnivå, säger kapten Martin Albansson, som tjänstgör vid PECC.

PECC kan skicka den skadade antingen till förbandsplatsen, som kan liknas vid en civil vårdcentral, eller kirurgitroppen, som kan jämföras med ett litet sjukhus med begränsad kapacitet.

Vi tar hand om skadade som inte skulle överleva en längre transport som till sjukhuset direkt. På kirurgitroppen genomför vi liv- och extremitetsräddande kirurgi. Vi har kapacitet att ta hand om väldigt mycket, säger övningsledare kapten Gustav Grunselius.

Maximalt övande

Övningen är indelad i två skeden varav skede ett är riktat mot soldaterna, som gått en närmare 20 veckors kurs i akutsjukvård i fält, där sjukvårdarna övar omhändertagande på skadeplats. Här ska fokus ligga på mängdträning, där man gör många moment flera gånger. Sju moment kommer att vara igång samtidigt med redan bestämda skadefall, ledda av en legitimerad sjuksköterska och en instruktör. För att det ska bli så verklighetstroget som möjligt sminkas de blivande patienterna och körs därefter ut till platsen där skadan ska omhändertas.

I skede två kommer kompaniet öva i sin helhet och plutonerna sätts i centrum. Tanken är attöva sjukvårdsorganisationen fullt ut. Förhoppningen är att plutonerna drivs av ett patientflöde från skadeplats till dess att patienten är redo för avtransport ur deras ansvarsområde till exempel civil hänvisning, som kan vara ett sjukhus.

- Målet är att få den skadade avtransporterad från enheten inom 24 timmar. Vi måste hela tiden ha ett flöde för att kunna ta emot nya skadade, säger Gustav Grunselius.

 

Speciellt inbjudna

Till den här övningen har man tagit in den tidvis tjänstgörande medicinalpersonalen för att öva besättningen så man får ihop sjuksköterskan med sjukvårdaren så att de blir ett team.

Målet med övningen är att mängdträna sjukvårdssoldaterna i akut omhändertagande på skadeplats under skiftande förhållanden, låta sjukvårdarna verka i de olika plutonernas miljöer, främst i sjukvårdsgrupp och träna vagnsbesättningarna i ambulanserna. En annan viktig del är att få ihop rapporteringsflödet när det gäller signalering, metodik och rätt mallar och blanketter.

- Det är viktigt att vi övar ihop oss inom kompaniet och synkar de interna rutinerna inför vårt deltagande i den större övningen, säger Gustav Grunselius.

Stort intresse

Övningen började i måndags och redan har kompaniet haft flera besök. Chefen för Trängregementet, Lennart Thomsen, besökte dem första dagen och fick se både övning och upprättande av förbandsplats och kirurgitropp. Ambulanspersonal från Skaraborgs sjukhus och gymnasieelever bland många andra har också besökt kompaniet under veckan.