ÖB kommenterar Försvarsberedningens rapport

Under torsdagen lämnade Försvarsberedningen sin andra och sista rapport till regeringen. Försvarsberedningens rapport är ett av de underlag som ska ligga till grund för nästa års försvarsbeslut och ÖB kan konstatera att beredningen med bred politisk enighet pekar på allvaret i utvecklingen i Ukraina:

Helheten i Försvarsberedningens rapport ska Försvarsmakten nu analysera grundligt. Foto: Anton Thorstensson/Combat Camera (Arkivbild)

- Konflikten visar på den svårförutsägbara säkerhetspolitiska utveckling som råder i Europa och att risken för kriser och incidenter i vårt närområde ökat, säger överbefälhavare Sverker Göranson i en första kommentar.

ÖB konstaterar att principerna i 2009 års försvarsreform ligger fast men också att det nu måste prövas vad som är möjligt att genomföra:
- Helheten måste anlyseras grundligt av myndigheten vilket också försvarsberedningen framhåller i rapporten. Först därefter går det att i detalj överblicka konsekvenserna av beredningens rapport.

Rapporten innehåller flera detaljerade förslag och nya prioriteringar där myndigheten bland annat noterar vissa omprövningar av de föreslagna reduceringarna i personalvolymerna.

Nästa steg i arbetet mot ett nytt försvarsbeslut 2015 förväntas bli att Försvarsmakten får planeringsanvisningar där det framgår vad myndigheten ska lämna för underlag inför regeringens proposition till riksdagen.