Nytt ridhus skapar bättre arbetsmiljö

I lördags invigdes Livgardets och Polisens nya ridhus med pompa och ståt. Under invigningen förevisades bland annat beriden vaktparad och eskort, kadriljridning och polisrytteri för de cirka 700 åskådarna.

Under invigningen deltog bland annat chefen för högkvarteret, generallöjtnant Jan Salestrand, och Cecilia Schelin Seidegård som är ordförande i Föreningen för den beridna högvakten och landshövding på Gotland. Jan Salestrand klippte invigningsbandet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
I samband med invigningen överlämnades fem nya hästar till den beridna högvakten. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Läktarna var välfyllda. Foto: I samband med invigningen överlämnades fem nya hästar till den beridna högvakten.
Utanför hölls olika typer av förevisningar. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Den som kommer in i det nya ridhuset slås omedelbart av att det är mycket större, ljusare och luftigare än det gamla ridhuset. Det finns ett inglasat domarrum, toaletter, extra utrymningsvägar och en hiss till läktaren som rymmer 750 personer. Det nya huset kan både användas till utbildning och träning samt till tävling och uppvisning inför publik.

Permanent lösning ersätter provisorium

Den beridna vaktparaden har ridit från Livgardets byggnader på Lidingövägen sedan 1906. Bara dagar innan Stockholm skulle arrangera ryttarolympiaden 1956 brann det dåvarande ridhuset ned. Man byggde då ett provisoriskt ridhus som har använts av Försvarsmakten och polisen fram till idag.

Kulturminnesmärkt område

Kavallerikasern är ett statligt byggnadsminne och ingår i nationalstadsparken. Utformningen av det nya ridhuset ställde därför höga krav på hänsyn till de arkitektoniska värdena i området och på Fortifikationsverket som stod för byggnationen.

- Under projektets gång har bland annat Riksantikvarieämbetet, Skönhetsrådet i Stockholm och Fortifikationsverkets verksarkitekt och arkitekturråd granskat och lämnat synpunkter, säger Stephanie Rimskog och Carl-Erik Persson, projektledare från Fortifikationsverket.