Nattöppet på sjömacken

Övningen Swefinex 14 är första tillfället som HMS Carlskrona använder sin nya bunkeranläggning till att förse andra fartyg med brännolja. På så sätt slipper korvetterna och minröjningsfartygen gå in till kaj och tiden i operationsområdet blir längre. Nattetid är tillvägagångssättet precis samma som dagtid, men det kräver extra försiktighet.

Den gula bojen som bogseras akter om HMS Carlskrona markerar hur nära korvetten ska ligga. Foto: Christian Wentzel/Försvarsmakten
På HMS Carlskronas halvdäck diskuteras de olika momenten igenom Foto: Christian Wentzel/Försvarsmakten

RAS, eller Replenishment At Sea, är något som de flesta nationers sjöstridskrafter gör. Den varianten svenska marinen använder heter RAS astern. Fartyget som ska få brännolja kör då akter om stödfartyget, som släpar slangen efter sig. Mottagaren drar upp bunkerslangen, kopplar in den och börjar ta emot brännolja. Sjömanskap och ett högt säkerhetstänk är avgörande ingredienser i en lyckad RAS.

Mörker inget hinder

Två stora fartyg som manövrerar nära varandra innebär risker. Ett fartygs stoppsträcka är lång och en kollision kan bli ödesdiger. Risken ökar naturligtvis när det är mörkt och sikten sämre.

- Vi jobbar på precis samma sätt i mörker som i dagsljus. Rutinerna är bekanta och personalen känner trygghet i hur vi gör saker och ting, säger Dick Nilsson som är maskintjänstchef på HMS Carlskrona.

Det som däremot skiljer är en del av utrustningen. Man signalerar inte med olikfärgade spadar utan med lampor. Avståndsbojen som Carlskrona släpar efter sig, och som är en referens för hur nära mottagaren ska vara, är också den belyst.

Nattens första kund på macken är korvetten Nyköping. Hon har beställt ganska mycket brännolja och personalen på de båda fartygen har ett par timmars jobb framför sig innan man kan koppla loss slangarna och Nyköping kan lösa uppgifter igen.