Insatsstyrka övar för gemensamt försvar

Doften av kaffe är påtagligt i tältet, några av soldaterna sitter och förbereder besök, andra planerar de kommande dagarnas händelser. Övningen Sydstorm börjar ta form. En övning som ska göra förbanden redo inför Nordic Battlegroup 2015.

Övningen Sydstorm har dragit igång runt om i Skåne Foto: Samuel Pardon/Försvarsmakten
Soldater i NBG övar sjukvårdsevakuering med hellikopter Foto: Samuel Pardon/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Jonas Nilsson är chef för Core Battallion i NBG Foto: Samuel Pardon/Försvarsmakten
Hellikoptrarna lyfter för att föra soldaterna i säkerhet Foto: Samuel Pardon/Försvarsmakten

Den första januari 2015 kommer Nordic Battlegroup 15 (NBG15) vara beredda att göra en insats för EU. Målet för EU är att stärka freden genom gemensamma aktioner. För att snabbt kunna rycka ut till olika konfliktområden har EU stridsgrupper, så kallade battlegroups. Inom tio dagar efter ett EU-beslut, ska NBG15 kunna vara på plats i ett krisområde, inom en radie av 600 mil från Bryssel, och lösa sina uppgifter i 30-120 dagar.

- För att kunna öva ihop de här delarna måste vi vara på samma plats. Det är därför alla har kommit hit. En annan viktig del med att öva tillsammans är att man lär känna varandra. Med personlig kännedom kommer allt samarbete att fungera mycket bättre, säger överstelöjtnant Jonas Nilsson, chef Core Batallion, ingående enhet i NBG.

Hoppas på insats

Under året övar förbanden sina förmågor mot de krav som EU ställer. Övning Sydstorm är en av de övningarna, där även andra delar ur P 7 är med och övar. Marcus Edlund är till vardags stabsgruppchef på stab- och trossplutonen på P 7 men ingår nu i NBG. I dag deltar han med NBG i övning Sydstorm och är utplacerad vid vakten intill stridsvagnsgaraget med en värmande vårsol i ansiktet. Han har varit i Försvarsmakten sedan 1999 men aldrig varit på en insats. Han hoppas att NBG-styrkan ska få uppgift att åka på insats.

- Nu vill man sluta öva och göra något i skarpt läge, göra skillnad, säger han.

Marcus Edlund har tackat nej till utlandsinsatser tidigare men idag skulle han inte tveka en sekund.

- Jag skulle säga ja direkt om jag blev tillfrågad, jag vill åka iväg och göra en god gärning. Helst skulle jag vilja åka på en Afrika-insats eller någon annan fredsbevarande insats, säger han.

Viktigt att vi övar

Chef Core Batallion, Jonas Nilsson, förklarar vidare hur viktigt det är med den här övningen.

- Målet är att vi ska öva ihop bataljonen, klara värderingen och se till att alla nya materielsystem fungerar. Men det viktigaste vi övar är den personal vi har och deras professionella attityd. Med hjälp av den kommer vi att kunna lösa de uppgifter och eventuella problem som uppstår, säger Jonas Nilsson.

Förutom de svenska förbanden får Skåne besök av bland annat en dansk spaningsskvadron, som är en del i Natos snabbinsatsstyrka; NRFoch finska helikoptrar gjorda för medicinsk evakuering.

- Särskilt roligt är att danskarna som är en del av NRF är här, för det visar hur enkelt det är att genomföra ett nordiskt samarbete på lokal nivå. Vi kan dessutom låna erfarenheter från deras verksamheter i NRF, avslutar Jonas Nilsson.