I skarven mellan gammalt och nytt arbetssätt

Både jobba på som vanligt och införa ett nytt arbetssätt. Under 2014 ska ansvarsfördelningen mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk, FMV, styras om.
- Vi ska följa upp och knuffa på så det blir som det är tänkt, säger Leif Nylander som är Försvarsmaktens förändringsledare.

Porträtt på Leif Nylander.
Leif Nylander är förändringsledare för omdaningen av försvarslogistiken. Foto: Kristina Åstrand Bohman/Försvarsmakten

Få inser nog vidden av förändringen av försvarslogistiken. Inte ens politikerna som har gett uppdraget. Totalt ska 760 miljoner från den årliga prislappen omfördelas till övningar och den fortsatta uppbyggnaden av insatsorganisationen. Tidsgränsen 2015 kommer dock inte kunna hållas.

- Det är ett gigantiskt arbete. Kanske främst för FMV där knappt ingenting blir sig likt, men även för Försvarsmakten. I dag har vi kommit så långt att vi är överens mellan myndigheterna. Nu är det linjeorganisationen som ska genomföra förändringen: förstå, ta till sig och jobba på nytt sätt. Vi i förändringsledningen ska göra vad vi kan för att hjälpa till, säger Leif Nylander.

Alla förband ska besökas

2014 blir ett mellanår då beställningar och leverans av försvarslogistik ska utföras som tidigare, men planeras enligt ny modell som innebär tydligare ansvarsfördelning mellan Försvarsmakten som beställare och FMV som leverantör.

Vid båda myndigheterna finns en förändringsledning som arbetar tätt tillsammans för att stötta förändringen. Leif Nylanders arbetslag kommer att satsa mycket på att informera och utbilda. Alla förband, skolor och centrum ska besökas. De ska också följa upp ett antal områden där tidigare projekt inte hunnit i mål med eller som identifierats som viktiga. Ett sådant handlar om att beredskapsfunktionen måste fungera vid FMV till 2015. Här ska exempelvis rutiner, så kallade standard operating procedure, klaras ut på insatsledningen och bemanningen och strukturen på FMV.

- Vi kan ju inte stoppa allting medan vi inför nytt arbetssätt, säger Leif som konstaterar att utan försvarslogistik stannar förbanden. Begreppet innefattar allt från mat och potatis till uniformspersedlar. Det är materiel och vapen. Fordon, fartyg och flygplan. På så sätt berörs alla.

Myndigheterna måste under året också göra klart allt inför den sista verksamhetsövergången inom området ledning och beställning som sker till nästa årsskifte. Då är det Materielsystemkontoret flyg och runt 150 anställda som berörs.

Inte bara snack i fikarummet

Än märks inte förändringarna särskilt mycket ute i verksamheten. Möjligen att tidigare arbetskamrater nu har en FMV-logga på arbetskläderna. Men i samband myndigheterna börjar tillämpa det nya arbetssättet, kommer det bli tydligare genom nya rutiner och nya kontaktpersoner.

Då gäller det att FMV-anställda ges en chans att göra sitt jobb och att organisationen inte faller tillbaka i gamla mönster. Och inte heller diskvalificera hela förändringen när saker inte fungerar.

- Vi kan inte bortse från att det blivit missar i tänket. Och när problem upptäcks när planeringen möter verkligheten, både när det gäller sådant som är en direkt följd av denna förändring eller annat som dyra skrädderitjänster eller bristande reservdelsförsörjning för att ta några aktuella exempel, är det viktigt att problemen inte stannar i fikarummet utan anmäls uppåt så dessa kan rättas till. Varje måndag hanteras sådant i en produktionsavvikelsegrupp med deltagare från både Försvarsmakten och FMV.

Några områden som förändringsledningen noggrant följer upp:

- beredskap, så att FMV:s beredskapsfunktion fungerar

- tidiga faser, vilket innebär att FMV måste bjudas in att delta i olika planeringsverksamheter

- materielfördelning, så att förbanden har materiell status och tillgänglighet