Ett mätbart hot

Metoder har förfinats, prover tagits och analyser har gjorts i ett eget biologiskt laboratorium. Arbetet under denna speciella övning syftar till att kvalitetssäkra dokumentation och kvalitet på tagna prover i ett misstänkt område.

Biologisk övning med ämnet Bacillus athrophaeus-sporer (BG). De används som simuleringsämne för mjältbrand (Anthrax). Till höger syns ämnet i form av en dimma.
Biologisk övning med ämnet Bacillus athrophaeus-sporer (BG). De används som simuleringsämne för mjältbrand (Anthrax). Till höger syns ämnet i form av en dimma. Foto: Rikard Fredlund/Försvarsmakten
Saneringsgruppen gör omhändertagande av prov innan de genomför en sanering av sitt fordon.
Saneringsgruppen gör omhändertagande av prov innan de genomför en sanering av sitt fordon. Foto: Rikard Fredlund/Försvarsmakten
Sanering påbörjas med passage av en hydrosköld som spolar bort den värsta smutsen under fordonet. Den exakta benämningen på fordonet är CBRN-pansarterrängbil 2037A (CBRNPATGB 2037A). Tidigare benämndes detta fordon NBC-indikeringsfordon 05.
Sanering påbörjas med passage av en hydrosköld som spolar bort den värsta smutsen under fordonet. Den exakta benämningen på fordonet är CBRN-pansarterrängbil 2037A (CBRNPATGB 2037A). Tidigare benämndes detta fordon NBC-indikeringsfordon 05. Foto: Rikard Fredlund/Försvarsmakten
Samarbete mellan två saneringssoldater under sanering av fordonet.
Samarbete mellan två saneringssoldater under sanering av fordonet. Foto: Rikard Fredlund/Försvarsmakten

– Vi inom rekognoseringsgruppen har genomfört den här övningen som en del av våra förberedelser inför det att vi ska ingå i Nordic Battlegroup 2015, berättar ställföreträdande gruppchefen Mattias Munkestam. I det uppdraget ingår också att vara med och utbilda våra kollegor inför det uppdraget som kommer att sträcka sig över det första halvåret 2015.

Uppgiften till gruppen var om det gick att fastställa att ett biologiskt stridsmedel funnits närvarande i provområdet. För att öva detta har rekognoseringsgruppen tränat tillsammans med en saneringsgrupp ur första CBRN-kompaniet under två veckors tid. Ett mycket nära samarbete på Umeå övnings- och skjutfält med stöd av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i Umeå samt utvecklingsavdelningen vid Totalförsvarets skyddscentrum.

Avancerat fordon

Rekognoseringsgruppen har repeterat och övat sig i att detektera förekomsten av biologiska stridsmedel och ta prov på dessa, med hjälp av NBC-Indikeringsfordonets B-varnings- och provtagningsinstrument.

Övningsämne möjliggör sanering

Som övningsämne har avdödade Bacillus athrophaeus sporer (BG) använts, eftersom de har liknande egenskaper som aktiv mjältbrand (Antrax). Efter detta har sanering utförts av saneringsgruppen, då det är mycket viktigt att metoder för hur man sanerar indikeringsfordonet fungerar och är kvalitetssäkrade. Sanering innebär en avancerad form av rengöring med för ändamålet fastställda rengöringsmedel. Detta jobb är mycket krävande och innebär ett särskilt säkerhetstänk och noggrannhet hos alla inblandade personer. Något som i efterhand kan kontrolleras med hjälp av det övningsämne som ingick i provtagningen.