En historisk dag på Trängregementet

För första gången genomför Trängregementet en examen för de kadetter som gått ASOU, Anpassad specialistofficersutbildning. Med en värmande vårsol, klarblå himmel och förväntansfulla anhöriga i Götasalen kunde dagen inte börjat bättre för de 14 kadetterna som avslutat sin ASOU-utbildning. Trots att de inte börjar nya jobbet som förste sergeanter på måndag utnämnde chefen Trängregementet, Lennart Thomsen, dem till förste sergeanter redan vid ceremonin.

Ledarskapsövning Foto: Försvarsmakten

Augusti 2013 samlades de första eleverna för att läsa anpassad specialistofficersutbildning (ASOU) vid Motor- och logistikskolan i Skövde. Gemensamt för eleverna var bredden i erfarenhet och kompetens samt att några precis var hemkomna från utlandstjänst eller andra förtjänstfulla uppdrag. Spridningen i förbandstillhörighet var likt åldern hos kadetterna väldigt varierande.

Nu nästan tio månader senare, närmare bestämt torsdagen den 15 maj, är det dags för examen för de 14 kadetter som under dessa månader genomgått kurser som skjutinstruktör, SUSA, FUSA, vinterutbildning, vapenutbildningar, ledarskap och pedagogik samt en hel del andra utbildningar av olika sorter.  

Förste sergeant Chrille Ströberg är en av dem som genomfört utbildningen. 

- Tiden på skolan har varit givande och ibland även frustrerande men överlag är vi nöjda med vad vi inom vår pluton och som enskilda individer åstadkommit. Vi kan med stolthet i ryggen konstatera att vi, trots vissa barnsjukdomar i ASOU, lyckats med vår utbildning och är redo att axla rollen som förste sergeanter i Försvarsmakten. Uppdragen som väntar oss är många och från och med måndag 18 maj besätter vi rader i Nordic Battle Group 15, olika utlandsinsatser, grundläggande militär utbildning, GMU,  stående förband och många andra uppdrag, säger Chrille Strömberg. 

Och han tillägger:

- Vi vill härmed passa på att rikta orden till de kamrater, kollegor och officerare som under årets gång predikat, instruerat, gestikulerat och fått stå ut med vårt stundvisa missnöje men även delat vårt nöje. Tack för vår tid på skolan och ett stort tack till den ledning och kursare som följt oss vid vår sida. Vissa ser vi igen medan andra väljer en annan ”verklighet”, förhoppningsvis bara temporärt.