”Det är ju för att göra en insats jag är här”

Motorn mullrar igång och dörrarna stängs igen med en tung smäll. Kommandot ”Någon som inte är klar” ropas ut. Tystnad. Det tunga terrängfordonet rullar framåt.

Jag vill hjälpa människor. Det är orsaken till sjukvårdaren och soldaten Alexander Mänd's yrkesval. Foto: Ronnie Hammar

I bilen, i tornet med en kulspruta beredd, står sjukvårdaren Alexander Mänd. Hans ansvar tillsammans med sin grupp är att ta hand om skadade kamrater som har transporteras bakåt från själva stridsområdet. Fordonet, närmare bestämt en Terrängbil 32, allmänt känd som Galt, är en tung, bepansrad stor jeep. Öppnar man bakdörren så kan man använda den som en tillfällig bårambulans. Vi är på väg framåt till en plats där en skadad ska omhändertas av Alexander.

När patienten kommer fram till Alexander och hans grupp tar de först ett helhetsperspektiv på situationen. Pulsen kontrolleras på enklaste sätt och Alexander pratar lugnande med patienten och ställer olika kontrollfrågor för att bekräfta den gällande diagnosen. Han ber en av sina arbetskamrater att tamponera patienten, helt enkelt att stoppa den pågående blödningen. En kort stund senare påbörjas transporten av den skadade. Övningen avbryts.

Att bli sjukvårdare var rätt naturligt för Alexander.

- Jag vill hjälpa människor. I grunden ville jag bli brandman men detta var helt enkelt bättre, berättar Alexander.

Tar hand om skadade

Sjukvårdssystemet som de arbetar i är anpassat för Nordic Battlegroup, EU:s snabbinsatsstyrka som Sverige tillsammans med ett antal länder tar över under första halvåret 2015. Förenklat så tas skadade om hand av sjukvårdare i stridsmiljön, forslas snabbt bakåt till Alexander och hans arbetskamrater som kontrollerar och förstärker de första åtgärderna. De möter sedan upp en helikopter med läkare och sjuksköterska på lämpligaste plats för att snabbt fortsätta mot ett sjukhus. I Nordic Battlegroup har Finland ansvar för sjukvårdshelikoptern med personal.

Alexander började arbeta på 7. Lätta bataljonen 2012 efter nästan två års uppehåll från soldatlivet som värnpliktig 2010.

- Jag längtade helt enkelt tillbaka och det är kul att vara ute och inte sitta inne och arbeta, förklarar Alexander.

Alexander och han sjukvårdskollegor har gått en 24 veckors lång utbildning i Karlsborg vilket de är mycket nöjda med. Förutom en teoretisk del innehåller den tre veckors praktik på sjukhus plus tre veckor praktik på ambulansen.

- Jag har alltid varit intresserad av att göra en insats. Det är ju därför man är här, avslutar Alexander intervjun.