Befälet överlämnat på Birka

Söndagen den 18 maj avlöste FS 27 sina företrädare på FS 26. För första gången i Afghanistaninsatsens historia var platsen för överlämningen den svenska förläggningen Birka.
– Det är skönt att äntligen vara på plats, efter alla förberedelser. Den känslan tror jag hela FS 27 delar, sa överste Mats Ludvig som tog över befälet.

Överste Mats Ludvig tar över befälet i Afghanistan. Foto: Carl Mårtensson/ Försvarsmakten
Troppchefen Martin Andersson och övriga soldater från FS 27 förbereder sig för överlämningsceremonin. Foto: Carl Mårtensson/ Försvarsmakten
En historisk honnör när befälet för Afghanistaninsatsen för första gången överlämnades på Birka. Foto: Carl Mårtensson/ Försvarsmakten
Överste Micael Berner tackade FS 26 för väl genomförd insats. Foto: Carl Mårtensson/ Försvarsmakten

Fortsättningsstyrka 27 (FS 27) sätts upp av förbandet I 19 i Boden och kommer att tjänstgöra i Afghanistan fram till årsskiftet. Inledningsvis är personalen grupperad på både Camp Northern Lights och på den svenska förläggningen Birka på den tyska basen Camp Marmal i Mazar-e-Sharif. Men det finns även personal stationerad i huvudstaden Kabul.

De främsta uppgifterna är att dels fortsätta stödja de afghanska säkerhetsstyrkorna genom rådgivning och träning, dels att anpassa det svenska bidraget i Afghanistan inför framtiden. Det innebär bland annat att materiel och fordon ska transporteras hem eller säljas på plats. För att klara detta består FS 27 till del av en omstruktureringsstyrka vars uppgift är att förbereda för en överlämning av den svenska basen Camp Northern Lights till den afghanska armén, samt att avveckla den svenska förläggningen Birka på den tyska basen Camp Marmal. Omstruktureringsstyrkan sätts upp av Trängregementet i Skövde men även andra förband bidrar med personal, bland annat FMLOG, FMTS och Ledningsregementet. 

Rätt man för uppdraget

Med tidigare internationella erfarenheter från både Afghanistan och Liberia har överste Mats Ludvig rätt erfarenhet för uppgiften. Som planeringsansvarig för insatsen i Afghanistan under 2008 och 2009 arbetade han med att forma det svenska bidraget, exempelvis att skicka ner Stridsfordon 90 och Terrängbil 16 (Galt) samt att förbereda för det som senare blev den svenska basen Camp Monitor.

Vad som är en minst lika viktig erfarenhet är hans tid som ansvarig för den svenska FN-styrkan i Liberia i mer än sju månader under 2006. Uppdraget var liknande, att i slutet av insatsen avveckla det svenska bidraget och samtidigt vara ett operativt militärt förband, vilket ställer stora krav på planerings-, säkerhets- och inte minst logistikresurser.
- Tiden som chef i Liberia är det mest utvecklande jag gjort under min karriär och nu ser jag fram emot att återigen ha ansvaret för svenska styrkor utomlands, säger överste Mats Ludvig.