Ny adress och infart till Ledningsregementet

Från och med den 14 april har Ledningsregementet i Enköping ny infart och ny vaktlokal. Den gamla infarten på Regementsgatan stängs därmed. Besökare, medarbetare och övriga som tjänstgör inom garnisonen hänvisas istället till den nya infarten på Garnisonsvägen 1.

Tillförordnade regementschefen Håkan Petersson klipper bandet.
Överstelöjtnant Håkan Petersson, tillförordnad regementschef, klippte bandet. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Tillförordnade regementschefen Håkan Petersson klipper bandet.
Överstelöjtnant Håkan Petersson, tillförordnad regementschef, klippte bandet. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Upplands signalregemente (S1) flyttade från Uppsala till Enköping 1982. Precis som i Försvarsmakten i stort har det skett flera förändringar inom regementet sedan dess. Bland annat har förbandet bytt namn till Ledningsregementet, breddat sitt specialistområde och arbetar nu med alla försvarsgrenar – armé-, flyg- och marin. Området har tidigare varit pansarregemente och mötte de behoven. För dagens verksamhet ställs nya krav och den nya infarten är en början på nödvändiga anpassningar.

– Det är en tydlig markering på vår satsning på framtiden, de kompetenser vi har och de uppgifter vi ska lösa, säger överstelöjtnant Håkan Petersson, tillförordnad chef för Ledningsregementet. Ett tungt vägande skäl är också visad hänsyn till de boende. Idag passerar mellan 1000 och 1500 fordon per dag i snitt genom grindarna, så var det inte när infarten anlades, så den stora vinsten är att vi inte längre behöver ha transporter genom bostadsområdet.

I samband med invigningen arrangerades en fem kilometer lång löptävling, Grindloppet, där cirka 120 personer deltog.Vann gjorde Johanna Sjöberg och Simon Öhrberg som sprang på strax under 23 minuter.