Nordiskt samarbete under vattnet

De tre svenska fartygen HMS Ulvön, HMS Vinga och HMS Sturkö röjer just nu minor i Oslofjorden i Norge. Tillsammans med norska marinen deltar man i en skarp minröjningsoperation där minor ifrån andra världskriget skall hittas, dokumenteras och eventuellt oskadliggöras. Hittills har 16 minor hittats.

Att tyda det som sonaren visar på skärmen kräver erfarenhet och koncentration. Foto: Norska marinen
Undervattensfarkosten sjösätts för att identifiera något som hittats under vattnet. Foto: Norska marinen
Varningar läses på radio inför sprängning för att skydda annan sjöfart. Foto: Norska marinen
HMS Ulvön är ett fartyg av Kosterklass. Foto: 3.helikopterskvadronen/Försvarsmakten
Övningar i att ta hand om skador på fartyget och personalen görs ofta. Foto: Norska marinen

Klockan är 2134 och det är mörkt ute när ordern om sjösättning kommer ifrån bryggan:

- Sjösätt undervattensfarkosten, farkosten skall ut i styrbord 45, 70 meter.

På däck står tre av HMS Ulvöns besättningsmedlemmar. Tillsammans så börjar de lyfta den tunga undervattensfarkosten med fartygskranen och svänger försiktigt ut den över relingen

Farkosten går i vattnet och sjösättningskroken släpper sitt tag, ifrån bryggan körs farkosten ut till rätt position. Väl på plats tar operatörerna i Stridsledningscentralen över, där sitter sonarbefälet och sonaroperatören som precis kommit in ifrån däck efter sjösättningen. Tillsammans så dyker de med farkosten ner till botten, och börjar sedan med hjälp av fartygets sonar att navigera sig fram mot den misstänkta minan.

Framgångsrik jakt på minor

- Hittills har vi hittat 16 minor och vi håller nu på med att röja dessa säger en nöjd Patrik Matsson, som är fartygschef på HMS Ulvön.

När fartyget anländer får de en tilldelad farled, sedan kör fartygen fram och tillbaka över sin led och söker noggrant med sin sonar. Sonaren skickar ut högfrekventa ljudpulser som avbildar botten. När man hittar ett misstänkt föremål så sjösätts undervattensfarkosten. Den är utrustad med kameror och gör så att föremålet kan identifieras och typbestämmas. Om minan ska sprängas är det samma undervattensfarkost som placerar en laddning intill minan. Laddningen fjärrutlösas och både den och minan förstörs.

- En sak som skiljer sig från minröjning i svenska vatten är vattendjupet. Vissa minor ligger på 125 meters djup vilket gör det hela lite mer utmanande.

Förutom den skarpa minröjningen, som i sig är utmärkt träning, får både svenska och norska besättningsmedlemmar möjlighet att besöka varandras fartyg under pågående operation. På så sätt lär man sig hur andra arbeter och kan utvecklas.

Imorgon, torsdag, är tiden i Norge över och fartygen sätter kurs mot Sverige och Karlskrona igen. Norska vatten har blivit säkrare och de svenska besättningarna många erfarenheter rikare.