Nedslag i Viking 14

Sedan mitten av veckan pågår Viking 14, en av världens största övningar där såväl militärer som civila myndigheter och organisationer samövar freds- och krishantering.
De allra flesta har samlats i Enköping där bland annat den övergripande ledningen för Viking 14 sitter, men utspritt på några andra ställen i Sverige jobbar även andra grupper i övningen. I Karlskrona finns ca 200 deltagare som har ansvaret för alla marina aktiviteter.

Anna-Karin Broth leder ett tiotal personer i Task Group 01 under den multinationella övning där cilvil och militär personal samverkar i freds- och krishantering. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Mikael Lilja under en lägespresentation med utförnandegruppen. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

I Sjöstridsskolans lokaler ute på Lindholmen i Karlskrona sitter MCC, Maritime Component Command, som sköter allt från stridsledning, Command Group, till utförande insatser, Task Groups, inom det marina området.

Anna–Karin Broth är till vardags sektionschef på fjärde sjöstridsflottiljen men under Viking 14 leder hon personalen i TG01, Task Group 01. Det är ett drygt tiotal personer i olika åldrar och från olika förband. Två av medlemmarna är t.ex. elever från Militärhögskolan. Tillsammans har de som uppgift att med hjälp av 18 fartyg utföra de uppdrag som övningsledningen ger order om, samt att återkoppla till övningsledningen den information som kommer tillbaka från fartygen ute till havs.

- Uppdragen är av väldigt varierande art. Vi ska primärt skydda ett område runt Gotland och med det menas att vi ska stoppa eventuella smugglare, hjälpa flyktingar, förhindra attacker från pirater och säkra landets sjöhandelstransporter. Men vi ska också övervaka ett mycket större område än så; vattnet från Ålandsförträngningen ner till Smygehuk, och även bedriva underrättelseverksamhet, säger Anna-Karin Broth.

Övningen har pågått i två dagar och ännu har inga större incidenter inträffat, men det gäller att vara förberedd. Gruppen har gått igenom proceser för hur bedömningar ska göras, med vem och på vilket sätt olika typer av information ska kommuniceras.

Allt är datorbaserat

Viking 14 är en speciell övning.  Det finns nämligen inga verkliga fartyg ute på uppdrag eftersom det är en helt och hållet datorbaserad övning i simulatormiljö. Men det minskar inte möjligheterna för oförutsedda händelser att ställa till det. Och för den personal som leder arbetet är det ingen större skillnad. De ser ändå bara förflyttningar av fartyg och trupper på datorskärmar, oavsett om de sker i verkligheten eller som nu, är resultat av digitala aktiviteter.

-  Nu kan vi faktiskt ta ut svängarna och verkligen testa olika taktiker när vi inte har riktiga fartyg att ta hänsyn till, säger Anna-Karin Broth.