Lång erfarenhet och djup kunskap kännetecknar regementsförvaltaren

Joachim Blomgren har arbetat med utbildningsfrågor inom Försvarsmakten i 15 år. Han har varit lärare, chef för reservofficersutbildningen med markstridsinriktning, arbetat med utvecklingen av officersprogrammet, varit ställföreträdande chef för utbildningsenheten på Markstridsskolan och varit med och drivit utvecklingen av specialistofficersutbildningen. Kunskap och erfarenhet finns det gott om, och det är också därför han nu bär den högsta graden som går att få som specialistofficer – regementsförvaltare.

Regementsförvaltare Joachim Blomgren Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

Att arbeta med utveckling av olika utbildningar inom Försvarsmakten har alltid varit en del av Joachim Blomgrens arbete, och han har under lång tid skaffat sig den erfarenhet som krävs för att nå graden som regementsförvaltare. För lite drygt ett år sedan sökte han om att få byta ut sin majorsgrad mot graden regementsförvaltare och därmed ta klivet fullt ut in i en framtid som specialistofficer.

- Jag gör samma saker som innan på jobbet, skillnaden är att jag nu när jag har valt att byta grad fullt ut kan vara den specialist jag identifierar mig som. Jag har alltid känt mig hemma i rollen som den som kan prylarna och har inte så mycket strävat efter att ha det mer övergripande perspektivet och vara chef över många människor. Jag vill jobba med det jag är bra på och som jag har djup erfarenhet kring, vilket i mitt fall handlar om utbildningsfrågor då det är det som jag har fördjupat mig i under femton års tid, säger Joachim Blomgren.

Olika vägar inom officersyrket

Det finns idag i Försvarsmakten två vägar att gå för den som vill bli officer. Antingen kan man gå officersprogrammet och bli så kallad taktisk officer med inriktning på att leda på högre nivåer, vilket innebär en tre år lång akademisk utbildning vid Militärhögskolan Karlberg. Eller så kan man gå specialistofficersutbildningen som finns vid ett antal funktionsskolor runt om i landet. Det är en utbildning som är ett och ett halvt år lång och som fokuserar mer på det direkt praktiska aspekterna av yrket och där personen i slutändan är tänkt att ha djupgående kunskaper inom ditt område. Den här möjligheten, att välja mellan två olika typer av chefsroller, är relativt ny inom Försvarsmakten och formar om yrkesrollerna markant.

Enligt Joachim Blomgren börjar målbilden klarna och man kan idag som specialistofficer se hur yrkesutvecklingen ska se ut från den dag man tar examen från specialistofficersutbildningen vid Markstridsskolan eller någon annan funktionsskola och börjar jobba. Vägen upp i gradsystemet finns och hur specialisten och taktikern ska förhålla sig till varandra börjar också ta form, även om det finns en del kvar att reda ut.

- Jag arbetar med dessa frågor dagligen och bland annat med att den specialistofficersutbildning vi erbjuder på MSS ska ge de som går den en bra grund att stå på när de kommer ut i arbetslivet på sitt förband. För det är då den verkliga utbildningen börjar. Man är aldrig färdiglärd, men man måste känna sig trygg i de förutsättningar man fått under sin utbildning, och det ger vi dem idag, säger Joachim Blomgren.

Viktigt med förebilder

Att man som äldre och mer rutinerad officer vågar ta steget och byta spår och grad tycker Joachim Blomgren är viktigt eftersom det måste finnas förebilder för de unga människor som kommer in i yrket. Att man som nyutexaminerad första sergeant kan möta äldre kollegor som kan visa hur en yrkesutveckling kan se ut är en av nyckelfaktorerna till att få igång det nya systemet på allvar och att få personal att hitta hem i sina olika roller och arbeta fram hur de ska fungera tillsammans.

— En av mina uppgifter i den här rollen är just att se möjligheterna med det här nya systemet, där vi har kompetenser som kompletterar varandra. Vi måste jobba för att få snurr på det här så att våra unga kollegor kan blicka framåt och se vart en karriär som specialistofficer kan leda. Vi måste också få fler av dagens officerare att vilja byta från de taktiska graderna till specialistgraderna och känna att de har möjlighet att utvecklas på ett annat sätt än de hade möjlighet till eller hade föreställt sig innan. Kärnan inom det här handlar om att yrkesutveckling kan ske genom att man blir bättre inom sitt område, inte bara genom att klättra uppåt i organisationen, säger Joachim Blomgren.

Träffa Joachim Blomgren och hand kollegor den 9-10 maj på Garnisonens dagar

Joachim Blomgren är en av de officerare som du har möjlighet att träffa under Garnisonens dagar i Skövde den 9-10 maj. Då finns han tillsammans med andra medarbetare från Markstridsskolan, P 4 och Trängregementet på plats för att berätta mer om vilka typer av jobb som finns i garnisonen och vad det egentligen innebär att utbilda sig till och arbeta som officer och soldat. Varmt välkommen!