Krig i Göteborg - logistik på Varaslätten

Norska och svenska elever löser logistiken på Varaslätten

I Vara stad pågår livet som vanligt. De sju officerarna gör ett bra jobb att inte synas när de planerar logistiken för sin bataljon som är i krig. Kriget pågår i Göteborg men det är på slätterna kring Vara som det logistiska arbetet utförs.
- Det är en fältövning som belyser hur man logistiskt försörjer en stridande bataljon med bland annat drivmedel, ammunition, sjukvårdstjänst och teknisk tjänst, säger kapten Tommy Hallgren som också är chef för kursen på logistik- och motorskolan.

Svenska och norska elever.
Svenska och norska elever. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten

Huvuddelen av tiden på kursen ägnas åt att planera, taktisera indelade i mindre staber/planlag och att omsätta planen i terrängen och spela på den. Och det är just det som händer runtomkring Vara. I två dagar har eleverna varit ute rekogniserat området. Var de ska kunna vara och hur de ska gå tillväga för att ge bataljonen de bästa förutsättningarna för att fortsätta kriga.

- Det är slutklämmen på en fyraveckors kurs det här. Spelet går ut på att själva striden utspelar sig i Göteborg men logistiken finns bakom och stöttar hela tiden. Det är därför vi finns i Vara, säger förvaltare Mikael Jansson, lärare i logistik.

Krig i Göteborg och logistiken i Varatrakten. Hur verklighetstrogen är den här övningen?

- Jag skulle säga att vi är väldigt nära verkligheten. Vi är ute på platserna och sitter inte bara i klassrummet och tittar på kartan. Vi använder tider och avstånden som finns så att det blir så verkligt som möjligt, säger Mikael Jansson.

Erfarenhetsbyte

I fyra veckor har kursen logistik grunder bataljon på logistik- och motorskolan pågått. Som ett led i Nordefco-samarbetet deltar även norska elever och instruktörer på kursen.  I Norge har de inte den här delen av kursen. Och kapten Ole Petter Anfinsen är mycket nöjd med kursen.

- Det är en väldigt bra kurs. Den metoden vi lärt oss den här veckan PUT- planläggning under tidspress, och det svenska sättet att utfärda order är ett snabbare sätt att utveckla order än vi använder i Norge och det är något vi tar med oss härifrån, säger han.

Ole Petter Anfinsen kommer från Bodeforss i norra Norge, vilket är ett helt annat landskap än slätten på Vara.

- Här är väldigt platt och mycket vägar till skillnad från Bodeforss som har mycket fjäll och inte så mycket vägar. Det är helt annat sätt att jobba på. Det är bra att vi norrmän får komma hit och planera operationer i sådant här område. Det enda man önskat är att man fått mer tid här för vi har blivit så väl omhändertagna och samarbetet har fungerat så bra, säger han.

Hög nivå

Vid redovisningen målades olika scenarier upp och gruppen fick svara på hur de hanterar de olika händelserna. Exempelvis hur de hanterar vagnar som är skadade, eller var de ska göra av soldater som är svårt skadade eller till och med dödats, hur mycket ammunition de ska förbereda till bataljonen, vilken materiel som ska bytas ut och när. Under hela övningen finns ett viktigt miljötänk med i bilden.

- Jag tycker kursen har varit bra, jag har fått det jag har sökt. Men jag tycker norrmännen skulle varit med hela tiden, säger kapten Henrik Hedman, en av kursdeltagarna.

Under redovisningen närvarade chefen för Trängregementet, överste Lennart Thomsen.

- Man blir riktigt varm i hjärtat när man ser en sådan riktig trängskiss. Och det är bra diskussioner som kommer upp mellan svenskarna och norrmännen. Det är lite spridda erfarenheter, det är värdefullt att ha några norrmän som är med, säger han.

Även kapten Tommy Hallgren, chef för kursen var nöjd med resultatet.

- Vi har nått längre än vad vi trodde. Det har varit en högre nivå än vad vi förväntat oss. Eleverna har visat prov på en djupare förståelse än vad vi förväntat oss vad gäller alla taktiska arbeten de gjort. När de redovisat de praktiska arbetena har de också visat en stor förståelse. Det känns bra för då känner vi att vi lyckats också, säger Tommy Hallgren.