Hemvärnsbataljon under lupp

Vid inspektioner granskas vad de militära enheterna kan och hur deras utbildning är upplagd.

Sannaheds bataljonschef Michael Rylander och rikshemvärnschefen Roland Ekenberg. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Sune Hansson och Jan Berglund från Hemvärnet sridsskola Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten.
Rikshemvärnschefen på besök ute i terränglådan. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten.
Här inspekteras koket. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten.

Vid Hemvärnets stridsskola (HvSS) i Vällinge utbildas befäl till hemvärnsförbanden. Man utbildar också ungdomsledare och inom informationstjänst, logistik och rekrytering.

Tillsammans med bland annat Markstridsskolan utvecklar man där hemvärnsförbandens stridsteknik. Det är utbildningsgrupperna som ansvarar för hemvärnsbataljonernas utbildning. Denna sker under bland annat krigsförbandsövningar och det ingår i Hemvärnets stridsskolas uppgifter att genomföra inspektioner och kontrollera att utbildningen leder till uppsatta mål.

Inspektion i Villingsberg

Sammanlagt fem officerare från Hemvärnets stridsskola och rikshemvärnsavdelningen med general Ekenberg i spetsen besökte Sannaheds hemvärnsbataljon i mitten av mars. Syftet var att följa upp planering och genomförande av utbildningen.

Under en förinspektion fick Örebro-Värmlandsgruppen och bataljonschefen redovisa vad de gör och läget avseende personal och materiel. Därefter följer man upp själva bataljonen. Då går man in och tittar på alla funktioner på krigsförbandsövningen, detaljupplägget i planeringen, genomförandet och kvaliteten på alla övningar.

Varje del kontrolleras

- Jag ansvarar exempelvis för att följa upp all chefsutbildning, berättar Sune Hansson. Jag har följt upp gruppchefs-, plutonchefs-, kompanichefsutbildning och stabsutbildning upp till bataljonsnivå. Vissa har följt skjutningarna, vissa har följt andra funktioner, kok, hundtjänst, sjukvård. Vi kommer överens i förväg vilka områden vi ska följa så att vi täcker av hela bataljonens totala verksamhet, så vi åker inte runt och kollar på måfå.

- Varje dag träffas vi och summerar dagen och redovisar det för rikshemvärnschefen, vilka iakttagelser vi gjort generellt, fortsätter han.

- När vi kommer tillbaka till Hemvärnets stridsskola sammanfattar vi i ett inspektionsprotokoll. Jag skriver ner allt som jag sett i slutsatser och kommentarer. Det kommer sedan att finnas i ett protokoll som redovisas till förbanden.

Syfte att utvecklas och bli bättre

- Generellt är att man behöver ha mer orderträning för grupp- och plutonchefer och öva mer tillsammans med truppen, avslutar Sune Hansson. Erfarenheterna från den här gången får man ta med till nästa, kanske frisera och göra finjusteringar, men både planering och genomförande i övrigt har vi upplevt som väldigt bra.

Utbildningsansvariga är helt tillfreds med att man gör sådana här inspektioner.

- Det är bra att vi får vår verksamhet granskad av neutrala och kunniga ögon, tycker Bengt Fransson som är Örebro-Värmlandsgruppens chef. Det hjälper oss att bli en ännu bättre utbildningsgrupp och utbilda ännu bättre hemvärnsförband