Flygvapnet och luftvärnet ska samverka mer

Luftförsvarsdagarna 2014

I Halmstad samlades i veckan ett fyrtiotal representanter för rikets samlade luftförsvar, det vill säga flygvapnet och luftvärnet. Under namnet Luftförsvarsdagar diskuterades ökad samverkan och gemensamma utmaningar.

Flygvapenchefen Micael Bydén, chefen för Luftvärnsregementet Stefan Jönsson och flygtaktiske chefen Gabor Nagy är överens om att återta en bättre samverkan. Foto: Carl M Sjöstrand/Försvarsmakten
Flygtaktiske chefen Gabor Nagy och Flygvapenchefen Micael Bydén Provsitter inne i en av Luftvärnets stridsledningscentraler, TCC vid 61:a bataljonen Foto: Carl M Sjöstrand

– Det spelar ingen roll att vi har världens bästa flygplan om vi inte kommer upp i luften. Därför måste Sverige ha ett kvalificerat luftvärn som räcker till att försvara våra flygbaser, säger flygvapenchefen Micael Bydén.

Värden för Luftförsvarsdagarna, chefen för Luftvärnsregementet Stefan Jönsson, konstaterar att mötet ligger helt rätt i tiden;

– Vi ser i den politiska debatten att våra förmågor är allt mer efterfrågade i det nya omvärldsklimatet. Det känns därför helt rätt att vi nu återtar en närmare samverkan mellan flygvapnet och luftvärnet.