Afghanerna har ansvar för valet

Några kilometer utanför Mazar-e Sharif ligger Camp Shaheen. Det är en afghansk förläggning som inrymmer den 209:e armékåren. Här arbetar Morgan Gustafsson med rådgivning till planerings- och genomförandesektionen i kårens stab. Inför det afghanska presidentvalet är nästan alla på förläggningen upptagna med säkerhetsplanering. Några är dessutom upptagna med trädplantering.

Överste Rahimi Ayel och överstelöjtnant Morgan Gustafsson har mer en kollegial relation än elev-mentor. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Under intervjun med överste Ayel blir vi avbrutna flera gånger. Han är en nyckelperson i planeringen inför valet. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Morgan Gustafsson gör sin tredje insats i Afghanistan Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Det afghanska stabsarbetssättet liknar i stor utsträckning vårt västerländska. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Vid vägkanten inne på Camp Shaheen står en afghansk soldat och håller uppsikt över några målare och trädgårdsarbetare. I samband med det afghanska nyåret har det försvarsdepartementet beslutat att de militära förläggningarna ska snyggas upp. Staket får ny färg, nya träd planteras och skräp som legat till sig under vintermånaderna hamnar på därför avsedd plats. Samtidigt pågår omfattande planering och förberedelser inuti byggnaderna på Camp Shaheen. Det kommande presidentvalet sysselsätter nästan alla i de afghanska säkerhetsstyrkorna.

De afghanska säkerhetsstyrkorna är helt ansvariga för säkerheten kring vallokalerna och den internationella säkerhetsstyrkan Isaf kommer bara att hjälpa till i yttersta nödfall.

Överste Rahimi Ayel är chef för planerings och genomförandesektionen för den 209:e armékåren. Han har lång erfarenhet av militära operationer med studier vid militära skolor både i Afghanistan och utomlands. Det är hans ansvar att planera 209:e armékårens resurser i norra Afghanistan inför valet på fredag. Han har stort förtroende för de egna styrkorna.

– Det är de afghanska säkerhetsstyrkornas huvudsakliga mål att upprätthålla säkerheten så att folket kan rösta. Från och med den 24 mars har samtliga våra enheter stått i beredskap inför valet och vi har styrkor i nio provinser och 53 distrikt med medelhög till hög hotbild. Om säkerhetssituationen förvärras i något av våra ansvarsområden har vi möjlighet att förstärka med hjälp av de lokala polisstyrkorna. I takt med att vi närmar oss valet ökar motståndarna sina ansträngningar men vi är säkra på att de våra säkerhetsstyrkor understödda av Isaf har den styrka som krävs för att förhindra genomförandet av deras planer, säger Rahimi.

Överstelöjtnant Morgan Gustafsson ingår i en rådgivargrupp med finska, norska, ungerska, kroatiska, amerikanska och tyska officerare. Tillsammans är de rådgivare åt alla stabsfunktioner på 209:e armékåren och Morgan ger råd till planerings- och genomförandesektionen. Han gör nu sin tredje insats i Afghanistan.

– Det var lätt att ta jobbet. Första gången blev jag tillsagd att åka men de andra två gångerna har jag frivilligt sökt mig hit. Det är också under de två senaste insatserna som jag har gjort mest nytta eftersom den första insatsen gick mycket ut på att lära känna folket här, säger Morgan.

Relationen mellan de svenska, norska och finska rådgivarna och 209:e armékåren har utvecklats mycket under åren. De är uppskattade och har blivit en naturlig del i den afghanska strukturen.

– Det är kompetenta officerare och vi har inte haft några problem hittills. De har varit mycket och vänliga och relationen har inte varit så mycket elev-mentor, den har varit mer som mellan vänner. Vi litar på varandra, säger Rahimi.

På lördag kommer aktiviteten på Camp Shaheen vara än mer febril och förmodligen får planteringen av nya träd vänta tills valet är över. Även om majoriteten av Isaf bara kommer att finnas tillgänglig i yttersta nödfall kommer Morgan och hans kollegor vara tillgängliga hos afghanerna. Han ser fram emot lördagen.

– Det är mycket givande att jobba med överste Ayel. Han behöver ingen mentor, han behöver snarare en kollega att bolla idéer med, säger Morgan.