Övning som höjer förmågan

Under några dagar har drygt 300 män och kvinnor valt att lämna sina respektive vardagliga liv för att iklä sig uniform. Det handlar om Gotlands hemvärnsbataljon som i drygt en veckas tid har genomfört en krigsförbandsövning.

En grupp är ute på patrull Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
En vanlig bil har gjorts om till en tillfällig ambulans Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Estniska hemvärnssoldaterna skjuter granatgevär Foto: Hans Håkansson/Försvarsmakten
Fartyget Hojskär som lånades av Sjövärnskåren Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Hunden är en viktig sensor i spår och sökarbeten Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Hans Håkansson, chef för Utbildningsgrupp Gotland Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Stefan Caplan i samtal med fartygsbesättning Foto: Hans Håkansson/Försvarsmakten

Övningen har omfattat både utbildning såväl som övningsmoment i de olika ingående funktionerna. Det har varit allt ifrån sjukvårdsmoment, skarpskjutningar, ytövervakning med fartyg till att öva med hund och dess förare.

 

Verksamhet på flera platser

Övningen inleddes med att chefer på olika nivåer ryckte in för att genomföra diverse förberedelser inför soldaternas inryck som skulle ske några dagar senare. Förberedelserna handlade om allt ifrån att skriva order till att planera för utbildning och övning. När väl soldaterna hade ryckt in, var verksamheten i full gång och aktiviteter bedrevs på flera platser samtidigt runtom på Gotland för att få ut mesta möjliga av krigsförbandsövningen.

Syftet med hela övningen har varit att öka hemvärnsbataljonens förmåga att lösa olika uppgifter. Stort fokus har under övningen också varit på att öka sjukvårdsförmågan för att än mer integrera sjukvårdskunskaper i stridsutbildningen.

– Jag är hittills jättenöjd med övningen och den har flutit på enligt plan. Överallt möts jag av glada och nöjda chefer och soldater som säger sig har lärt sig mycket på de här dagarna. Att förbandet har ökat sin förmåga i olika funktioner, är mycket tack vare det instruktörsstöd som bataljonen har fått från Amfibieregementets olika enheter och krigsförband. Vi har också haft ett nära samarbete med polisen som bland annat har stöttat övningen med närkampsmoment, sa Hans Håkansson, chef för Utbildningsgrupp Gotland

Utöver bataljonens egen personal, har sex soldater och en officer ur Estlands hemvärnsbataljon deltagit under övningen. Deras deltaganade är ett led i det samarbetsuppdrag som bataljonen har fått av Rikshemvärnschefen.

– Soldaterna från Estland, har ingått som en enhet i ett av kompanierna. De har fått utbildning och övning på de vapen som vi nyttjar och självklart tagit del av andra moment. Nästa steg i utbytet är att två grupper från vår bataljon senare i år kommer att delta i en gruppfälttävlan i Estland. Vi ser fram emot att utveckla samarbetet, sa Håkan

Övningen besöktes också av Stefan Caplan (M), riksdagsledamot som framförallt jobbar med försvarsfrågor då han sitter i Försvarsutskottet. Ett av hans ansvarsområde är hemvärnet och frivilligorganisationerna. Hösten 2011, utnämnde regeringen Stefan till ledamot i Rikshemvärnsrådet, därav också extra intressant för honom att följa övningar som denna.

Stefan var mycket nöjd med det hans såg och soldaterna var självklart glada över besöket.