Lyckat resultat för bataljonsövning

Under drygt en vecka har 91:a artilleribataljonen genomfört en bataljonsövning.
Detta med stöd från 92:a artilleribataljonen, ArtSS, Artilleriets stridsskola, samt regementsstaben. Ungefär 200 personer fanns med på övningen som fick goda resultat.
– Vi har fått ut mycket bra av övningen, framför allt så har vi kunnat öva hela artillerikedjan, sa bataljonsförvaltaren Magnus Hansson.

Eldledningsplutonen före övningen. Foto: Magnus Hansson/Försvarsmakten
Kompanichefen Kenneth Nygren under framryckning. Foto: Magnus Hansson/Försvarsmakten
Archer på plats på bataljonsövningen. Foto: Magnus Hansson/Försvarsmakten

Ett ställt deltagande av den internationella övningen Cold Response i Norge la grunden för 91:a artilleribataljonens övning. Orsaken fanns i regementets budget men också i att förbandet inte skulle behöva skynda på införandet av pjässystemet Archer. I stället genomfördes alltså en bataljonsövning lokalt och i egen regi. Något som inte verkade påverka de positiva soldaterna och befälen ute i fält.
− Jag är inte alls besviken över att vi inte deltog i Cold Response, här på hemmaplan har vi mycket bättre möjlighet att vara med och bestämma över övningen, sa Britta Bertilsson-Westergren på sjukvårdsgruppen.

 

Moment och hinder

Två hundra personer ingick i övningen som bedrevs under en veckas tid.
Huvuddelen gick i sin normala befattning, medan andra agerade förbandsinstruktörer.
Första delen av övningen var tid som de olika kompanierna själva disponerade.
Här hölls en del utbildningar, samtidigt som man förberedde inför själva övningsmomenten.
Under fredagen övergick övningen i bataljonsskedet med en dag övningsmoment, därefter en återhämtningsdag och därefter ytterligare en dag av olika övningsuppgifter. Reservofficeren Ulf Liedholm fanns på plats på övningen som stridsledare.
− Det är ingen direkt semester att komma in och tjänstgöra på detta sätt, men det är samtidigt skönt att kunna koppla bort det vanliga livet, menade Ulf Liedholm.

Stor dag för artilleriet

Med två dagar kvar av bataljonsövningen skulle ett oväntat scenario ske. Ett scenario där kompanierna inte hade en aning om vad som skulle hända. Omgrupperingar, beskjutningar och oväntade förflyttningar var bara några delar ur det oväntade momentet. Dagen avslutades senare med en historisk syn för deltagarna i övningen. För första gången öppnade 91:a artilleribataljonen eld med fyra stycken Archer samtidigt.
 − Skjutningen möjliggjordes genom ett väldigt bra samarbete av hela bataljonens soldater och befäl, avslutade Magnus Hansson, bataljonsförvaltare.