Kanonbra krigsförbandsövning

Krigsförbandsövningen för 72:a mekaniserade bataljonen fortsätter intensivt. Det är skjutningar på många platser samtidigt, genomförandena och utvärderingarna avlöser varandra och det är idel engagerade deltidssoldater som man möter. Med en märklig samstämmighet hör man - Det här har varit kanonbra, så här långt!

Christoffer Lindskog, nymuckad från GMU trivs i gänget! Foto: Jan Bohman/ Försvarsmakten
Foto: Jan Bohman/ Försvarsmakten
Foto: Jan Bohman/ Försvarsmakten
Foto: Jan Bohman/ Försvarsmakten
Foto: Jan Bohman/ Försvarsmakten
Fredrik Hedvall, bataljonchefen som ser framåt! Foto: Jan Bohman/ Försvarsmakten

De som ryckte in till krigsförbandsövningen har stor spridning på kunskapsnivåer, ålder, civila arbeten och inte minst i tidigare erfarenheter. Här hittar vi sjukvårdare, bilförsäljare, poliser med i många fall ett antal missioner utomlands, till fåtalet nymuckade GMU soldater.

Christoffer Lindskog som är nymuckad från den grundläggande militära utbildningen (GMU), smälter in i gänget på kompaniet.

– Det här har varit jättebra så här långt, stämningen är på topp och vi börjar redan bli ett sammansvetsat team, säger Christoffer. Trots att jag är ganska ung i sammanhanget känns det väldigt naturligt och jag trivs, avslutar Christoffer.

Han försvinner snabbt med siktet inställt på att fylla upp mer ammunition för nästa genomförande. Det som är slående är att oavsett vem man pratar med av soldaterna, hörs samma sak. - Detta är bra!

-Den gemensamma nämnaren kan man se i en väldigt brant inlärningskurva hos soldaterna, från inryckningsdagen tills nu, säger Lars Greko som är kompanichef.  Dag 1-2 hämtades utrustningen ut med tillpassning, för att därefter gå in på grunderna i den personliga färdighetsträningen, fortsätter Lars.
-Dag 3-7 har inneburit stridsskjutning med skarp ammunition från enskild soldat till grupps nivå med vagn, och alla har verkligen växt enormt, menar en stolt Lars Greko.

-Tänk om vi kunde få till tre till fyra dagar träning till, då hade vi kunnat ta bataljonen till oanade höjder, säger Bataljonchefen på 72:a bataljonen, Fredrik Hedvall. De här soldaterna har på kort tid återtagit mycket färdigheter, men man får inte glömma att de är mycket rutinerade i sina tidigare insatser, det har stor betydelse, menar Fredrik.

Ganska snart väntar vården och förrådsställningen av utrustningen, för att snart plockas fram när det är dags att fortsätta träningen till de nya nivåerna som bataljonchefen Fredrik Hedvall planerar för.

Väl mött igen!