Förberedelser inför sommarens krigsförbandsövning

Gruppchefer från 222:a ingenjörkompaniet har nyligen avslutat en övning med benämningen särskild övning befäl (SÖB). Övningens syfte är att förbereda befälen inför sommarens krigsförbandsövning vilket innebär att gruppcheferna utvecklas i metoder för att kunna leda sina soldater på bästa möjliga sätt. Gruppcheferna som till vardags arbetar som eller studerar till civilingenjörer, grävmaskinister, hantverkare och läkare är deltidsanställda vid Ing 2.

Pehr Sturesson instruerar i stridsteknik på grupp/plutonsnivå.
Pehr Sturesson instruerar i stridsteknik på grupp/plutonsnivå. Foto: Patrik Daun/Försvarsmakten
Teoripass på en vägbank i vårsolen.
Teoripass i vårsolen. Foto: Patrik Daun/Försvarsmakten
Från höger Erik Ohlsson, Emil Hjort – Persson och Johan Schöld.
Från höger Erik Ohlsson, Emil Hjort – Persson och Johan Schöld. Foto: Patrik Daun/Försvarsmakten

Förbandets huvuduppgift är fältarbeten som delas in i fyra huvudgrupper: fältarbeten för rörlighet, fördröjande fältarbeten, fältarbeten för överlevnad och övriga fältarbeten. Inriktningen på denna övning var fördröjande fältarbete som till exempel sprängning av en bro. Befälen fick först en teoretisk lektion innehållande repetition av fördröjande fältarbeten och senare på kvällen genomfördes praktiska mineringsmoment. Under övningen hade befälen möjlighet att påverka sin utbildning och utveckling genom att peka ut de områden som de kände sig osäkra på och öva mer på just det.

De övade kommer från olika ställen i Sverige, allt från norr till söder, och en av dem är Emil Hjort-Persson från Göteborg och som studerar till läkare. Emil berättar att det fungerar bra att kombinera studier med soldatyrket.

- Det fungerar bra i och med att de flesta övningarna är under sommaren då jag är ledig från skolan, säger Emil.

Johan Schöld fån Linköping arbetar som hantverkare och har en egen byggfirma och även han tycker att det fungerar bra att ha ett civilt yrke samtidigt som man är anställd deltidssoldat. Han berättar även att de ledarskapsutbildningar som han har genomfört inom Försvarsmakten är bra att ha i sitt civila yrke.

- Det är en merit att ha sådan utbildning, säger Johan.