Bättre på alla nivåer

Försvarsministern om deltagandet i Cold Response

Två jämförbara brigader. Två stridsplaner. Nu står de stål mot stål i ett område norr om Bardufoss. Så sammanfattar brigadchefen läget i striden för den svenska och den norska försvarsministern som besöker den multinationella brigadstaben.

Tredje brigadstaben och Norrbottensbrigaden är stommen i den svenskledda multinationella brigaden. Från vänster Norges försvarsminister Ine Eriksen, brigadchef Lars Karlsson och svenska försvarsministern Karin Enström. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Brigadchef Lars Karlsson sammanfattar läget i striden för försvarsministrarna Ine Eriksen och Karin Enström Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Chefen för norska försvarets operativa högkvarter flankeras av Karin Enström och Ine Eriksen. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Sveriges försvarsminister Karin Enström och Norges försvarsminister Ine Eriksen, lyssnar intresserat när en norsk soldat redogör för sin uppgift i övningen. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Cold Response är den största övningen under 2014 för både det norska och det svenska försvaret och det är många beslutsfattare som vill få en inblick i verksamheten. På söndagen gjorde Norges försvarsminister Ine Eriksen och den svenska kollegan Karin Enström ett gemensamt besök vid brigadstaben, vars uppdrag är att stötta brigadchefen Lars Karlsson som leder den multinationella brigaden. Motståndaren i striden är Brigad nord, som leds av generalmajor Odin Johannesen.

Antog utmaningen

Sverige och den tredje brigadstaben fick ganska sent i planeringen ansvaret att leda den multinationella brigaden under Cold Response och Karin Enström ser många fördelar med att Sverige antog utmaningen.
- Jag tycker det är viktigt att Sverige är med och leder på den här höga nivån. Det är viktigt att vi är med i multinationella, komplexa övningar och att vi blev tillfrågade att leda brigaden är ett kvitto på att vi är intressanta, inte bara som övningsdeltagare. Det här är ju största övningen vi deltar i under året och jag är övertygad om att vi blir bättre på alla nivåer, från servicemän och andra stödfunktioner som behövs för att allt ska fungera, till soldater och den högsta ledningen.

Planen och verkligheten

- Med hjälp av både styrning och en del tillämpade moment har vi byggt upp scenariot till ett klimax och den multinationella brigaden är nu redo för fördröjningsstrid, förklarar Lars Karlsson.

Ine Eriksen undrar om det har varit möjligt att hålla tempot i planen.
- Det har vi inte, planen stämmer inte alltid med verkligheten säger Morten Haga Lunde, chef vid norska försvarets operativa högkvarter.
- Jag skulle vilja säga att planen aldrig stämmer med verkligheten, fyller Lars Karlsson i.
Men det är också en del av erfarenheten, och det ger bra träning för bataljonerna.

Berömmer norska Hemvärnet

Ine Eriksen har tillbringat natten i tält med norska soldater.
- Jag har besökt de flesta bataljonerna inom Brigad Nord och alla är mycket nöjda med övningen och med samarbetet med Sverige. De svenska och norska styrkorna är de största här och vi följer en tydlig tradition när det gäller samarbete mellan Norge och Sverige.

Lars Karlsson fyller i att den svenskledda brigaden även haft ett mycket gott samarbete med norska Hemvärnet.
- Ni har löst uppgiften att säkra fronten, flygplatser, hamnar och andra strategiska platser på ett ypperligt sätt, berömmer han Rune Solberg, chef för Nord Hålogalands hemvärnsdistrikt.

Karin Enström har under dagen hunnit besöka några delar av övningen. Vad är ditt intryck av övningen så här långt?
- För mig är det viktigt att komma hit och på plats se dem som övas och det stöd som de får. Jag är imponerad av vad jag sett hittills. Jag tänker till exempel på brigadstaben, det är fantastiskt att det fungerar, Så många nationer och de friktioner det kan medföra, det gäller att hitta möjligheter och vara kreativ. Alla vi har mött har varit otroligt positiva och vill bidra till en bra övning, säger Karin.

Storövning i norra Sverige

Brigadchefen Lars Karlsson säger till ministern att det är önskvärt att en övning av den här storleken skulle hållas vartannat år i norra Sverige, så att försvaret får öva i den här omfattningen på hemmaplan också.

- Det är naturligt att den önskan finns. Det är viktigt att delta i övningar och också viktigt att vara värd och visa att vi har kapacitet att ta emot andra nationer. Det är tydligt att övningar av den här storleken stärker vår försvarsförmåga, inte bara vår förmåga att samverka, utan även den nationella nivån. Samtidigt är det ju ett stort åtagande, svarar Karin.

Cold Response 2014 är en norsk vinterövning med inbjudna marin-, flyg- och arméförband från 16 nationer.

Antal deltagare:
Cirka 16 000 varav 1400 svenskar

Övningsdatum:
8 – 21 mars

Övningsområde:
Huvudområdet för övningen är från Narvik - Harstad i söder till Tromsö i norr för markförbanden. Flyg och fartyg övar i och över kustbandet mellan Trondheim och Tromsö.