Att simulera verkligheten

Besättningarna på stridsfartygen i sjöstridsflottiljen kommer i år att öva mer i simulatorer än tidigare år. Anledningarna till detta är dels att ekonomin i år inte tillåter lika mycket övningstid till sjöss som tidigare, men nya tankar och idéer kring övningsupplägget ligger också bakom.

Instrumenten och skärmarna skapar en realistisk övningsupplevelse. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Papperssjökort används fortfarande till viss del, men är på väg att ersättas. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Övningar till sjöss kan dock inte ersättas av simulatorer, bara kompletteras. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

I olika små rum uppe på Sjöstridsskolans nautiska sektion sitter officerare från olika fartygsbesättningar. Varje rum är som en liten manöverbrygga på ett fartyg, med radarskärmar, instrument och andra tekniska hjälpmedel. Dessutom finns datorskärmar längs med väggarna, som simulerar fönster och gör att man ser omgivningen, med öar, hav, sjögång och andra fartyg på ett mycket verklighetstroget sätt. De olika rummen, eller egentligen fartygen, är sammankopplade och man kan kommunicera med varandra via radio, som i verkligheten.

 - Genom att öva i simulatorn på precis de saker vi ska göra till sjöss lite senare, blir tiden till sjöss effektivare. Vi är bättre förberedda. Dessutom kan man i simulatorn få en uppfattning om vilken fart eller vilka manövrar vi kan göra i ett visst skärgårdsområde, säger Daniel Eklund som är ytstridsofficer på HMS Nyköping.

Ett komplement, men ingen ersättning

Förutom navigeringssimulator finns även simulatorer för att öva stridsledning. En mindre kopia på stridsledningscentralen från en Visbykorvett finns också på skolan och kommer att användas flitigt i framtiden. Även den möjlighet som finns att koppla ihop fartygen, liggande till kaj, och öva strid tillsammans eller mot varandra står på programmet under den närmaste tiden, där taktikutbildning står i fokus. Planeringsansvarig för den här perioden är Johan Norlén vid Tredje sjöstridsflottiljens stab:

-  Vi tror att det går att få ut mer effektivitet till sjöss genom att öva motsvarande saker i simulator tidigare. Man känner igen sig och kan starta på en högre nivå.

En annan fördel med simulatorer är att de ur besättningen, som inte är direkt inblandade i dessa övningar kan gå egna kurser eller kanske själva vara lärare inom sitt yrke.

 - Man ska dock komma ihåg att övningstid till sjöss aldrig kan ersättas, simulatorer kan bara komplettera. Att öva hela fartyget med dess besättning på riktigt är avgörande för att behålla effektiviteten på våra fartyg. Dessutom visar vi svensk marin närvaro och bidrar till att ha koll på sjöläget när vi rör oss ute till havs, avslutar Johan Norlén.