Aktuell lavinbedömning för säkerheten

På snöskoter i norska fjällvärlden

Stor nederbörd de senaste dagarna. Kraftiga temperaturväxlingar. Regn följt av mycket, mycket snö. Tidvis hårda vindar. Man behöver inte vara ett geni för att förstå att stora snömängder bara väntar på att glida ner för bergssluttningarna här i Nordnorge. Bedömningen av lavinfara kan endast göras av experter och nu har lavingruppen mycket att göra.

Thomas Lindberg, chef för svenska lavingruppen undersöker snön. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
I bland kan man inte ta sig ända fram till undersökningsplatsen med skoter och då får patrullen gå. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Lavinpatrullen i arbete. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Patrullen på väg till testplatsen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Thomas Lindberg, chef för svenska lavingruppen utför ett CT, det vill säga ett Compression Test. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Flera laviner har gått i området. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Lunchpaus under lavinpatrullen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Jo Gunnar Ellevold, chef för den norska skredgruppen och chefen för den norska vinterskolan Harald Östbye spanar efter laviner som gått. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Rimfrosten undersöks. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Thomas Lindberg, chef för svenska lavingruppen kör sin skoter under lavinpatrullen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Variatorremmen gick sönder under patrullen. En reserv monteras dit. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Flera laviner har gått i området. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Jo Gunnar Ellevold, chef för den norska skredgruppen tar täten i lavinpatrullen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Norsk skoterburen spaning är de enda som rör sig i anslutning till fjällmassivet denna dag. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Thomas Lindberg, chef för svenska lavingruppen kör sin skoter under lavinpatrullen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Under övningen Cold Response följs lavinfaran extra noga. Soldater och fordon rör sig på och mellan bergen och framför allt de tunga fordonen löser lätt ut laviner om förutsättningen finns. I övningen finns soldater från 16 länder, vissa utan större berg och andra utan snö. Kunskapen om laviner och dess faror varierar stort och professionellt framtagna riktlinjer för var man får vara kan vara skillnad mellan liv och död. Området där övningen hålls har en tragisk historia med ett antal svåra lavinolyckor, så lavinbedömningarna tas på allvar.

− Snön lägger sig i lager som alla har olika egenskaper. Vi letar efter svaga lager och undersöker snötäckets stabilitet säger Thomas Lindberg, chef för svenska lavingruppen. Platsen för dagens testning av snö är ett högfjällsområde sydväst om Bardufoss.

Patrullen Thomas ingår i för dagen är en av totalt sju som varje dag ger sig ut på fjällen. Oftast kör de skoter, men det händer att de även åker skidor. Det sker även rekognosering med helikopter men noggranna tester kan bara ske med händer och fötter.

Internationell standard

− 37 till 48 centimeter, rounded grains, pencil. 48 till 56 facetts, four fingers säger Thomas till hans norska kollega Jo Gunnar Ellevold, chef för den norska skredgruppen, Norges motsvarighet till den svenska lavingruppen. Jo Gunnar antecknar för patrullens rapport. Lavintermer är alltid på engelska och de olika typerna av snökristaller har olika namn. Motståndet i snön, eller snöns densitet om man så vill, mäts i ett internationellt system där man trycker på snön med föremål av olika storlek med ett visst tryck.

Tragiska olyckor

Under övningen samlas de olika patrullerna varje kväll på basen i Setermoen. Där sammanställs alla patrullers rapporter och tillsammans bedömer man lavinfaran för de kommande 24 timmarna. Under dagen är lavinfaran bedömd till 3, alltså betydande lavinfara, på en femgradig lavinskala. Det är stor sannolikhet för att laviner ska utlösas, vilket också tragiskt nog visar sig. Patrullen får under mätningen på fjället information om att det gått en lavin i svenska skidorten Riksgränsen, inte långt från övningsområdet. En person är funnen skadad och det är för patrullen ännu oklart om någon saknas. Personal från lavingruppen är redan på plats och eventuellt skickas ytterligare personal, kanske någon från patrullen. Senare under dagen gick det även en lavin i Norge med dödlig utgång. Så ser verkligheten ut för Försvarsmaktens lavinexperter och deras internationella kollegor.

Cold Response 2014 är en norsk vinterövning med inbjudna marin-, flyg- och arméförband från 16 nationer.

Antal deltagare:
Cirka 16 000 varav 1400 svenskar

Övningsdatum:
8 – 21 mars

Övningsområde:
Huvudområdet för övningen är från Narvik - Harstad i söder till Tromsö i norr för markförbanden. Flyg och fartyg övar i och över kustbandet mellan Trondheim och Tromsö.