Försvarsministern fick stödjande erfarenheter

Den 5 februari medverkade militärregion syd (MR S) vid ett erfarenhetsseminarium i Jönköping med landshövdingen som värd, och med Försvarsminister Karin Enström som värderad gäst. Temat kretsade kring erfarenheter runt stormarna Simon och Simone.

Karin Enström var väldigt tydligt när hon påpekade vikten av nationell krisberedskap, för seminariedeltagarna i Jönköping. Foto: Jan Krappe/ Försvarsmakten

Under seminariet föredrog Jönköpings-, Kronobergs- och Skåne län samt inbjudna regionala och lokala aktörer sina åtgärder och erfarenheter, under och efter händelsen med fokus på utveckling av samverkan och arbetsmetoder.

- Försvarsministern var mycket intresserad hur respektive aktör implementerade dragna erfarenheter i sin organisation, säger Peter Widén, samverkansofficer från militärregion syd. Vi lyfte särskilt fram de möjligheter som de regionala staberna har att stödja civila myndigheter i denna typ av händelse, fortsätter Peter. Ett exempel är att tidigt ansluta med samverkansofficerare till respektive länsstyrelse med våra lokalt rekryterade reservofficerare, då blir samarbetet ännu bättre, avslutar Peter Widén.