Försvarsminstern besökte Karlskrona

Under tisdagen, 18:e februari, besökte försvarsminister Karin Enström några av de marina förbanden i Karlskrona och fick tid att samtala både med kadetter och med förbandschefer.

Kristian Sidron passade på att ställa frågor till försvarsministern under hennes besök i Karlskrona
Kristian Sidron passade på att ställa frågor till försvarsministern under hennes besök i Karlskrona. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Vid besöket träffade ministern de kadetter ur Sjöstridsskolan som läser specialistofficersprogrammet och officersprogrammet med nautisk inriktning. Kadetterna fick en föredragning av ministern och kunde sedan ställa frågor.

– Jag tycker det är jättekul att Försvarsministern tog sig tid att träffa just oss på specialitofficersprogrammet, känns positivt att de håller oss i centrum. Men jag känner viss oro inför framtiden både med anledning av riksrevisionens analys i höstas och att det inte går framåt i ubåtsfrågan, säger Kristian Sidron, maskinist på ubåt och som var en av dem som tog tillfället i akt att ställa frågor till ministern.

Förbandscheferna från Marinbasen, Sjöstridsskolan och Första ubåtsflottiljen uppdaterade Försvarsministern om läget vid förbanden avseende materiel, personal och verksamhet.

– Vi redovisade också fokusområden under 2014 och diskuterade dessa frågor. Det är viktigt att uppdatera den politiska ledningen om vilka frågor och utmaningar vi jobbar med på förbandsnivå, säger Håkan Magnusson, Marinbaschef, efter besöket.