En särskilt viktig ambulanstransport

Att alla ambulanstransporter är viktiga säger sig självt, men ibland måste till och med Försvarsmaktens resurser tas i anspråk för att patienten snabbt och säkert ska kunna förflyttas mellan sjukhus. F 7 får regelbundet förfrågningar om att ställa upp och flyga patienter som är i behov av att kontinuerligt vara uppkopplad mot en så kallad transportabel ECMO-pump. På fredagen den 21 februari fick F 7 återigen frågan och mindre än två timmar efter uppdraget kommit in startade en av flottiljens C-130 Hercules (Tp 84) mot Linköping där ambulansen skulle hämtas.

Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten

Strax före klockan tolv på fredagen kontaktades F 7:s vakthavande befäl av en koordinator från Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm med förfrågan om att transportera en patient från Malmö till Arlanda. Efter positivt besked från flottiljen gick det som vanligt snabbt i planeringen. Transport- och specialflygenheten satte snabbt ihop en besättning och före klockan två samma dag startade ett plan med första destination Linköping, där ambulansen hämtades för vidare transport till Malmö.

Ambulansen som används vid den här typen av transporter är en specialambulans som, bland mycket annat, kan strömförsörjas av flygplanet både i luften och på marken. Något som är kritiskt för att ECMO-pumpen skall kunna vara igång hela tiden. ECMO som är en förkortning för ExtraCorporeal Membran Oxygenering och används för att behandla patienter som har påverkansbar lungsvikt, hjärtsvikt och/eller organsvikt där flera organ är påverkade. Karolinska Universitetssjukhuset är det enda sjukhuset i Europa som har en beredskap med en transportabel ECMO-pump. Den ingår i vad de kallar för ett mobilt team och har ständigt 30 minuters beredskap.

Efter hämtning av patient och ambulans i Malmö transporterades patienten vidare till Arlanda. På Arlanda var arbetet slutfört för F 7:s transportflygplan och man återvände till Såtenäs efter ett uppdrag som kanske inte var direkt militärt, men ändå viktigt som stöd till samhället.