Ständig beredskap

Bevakningsbåten ser ut som en isskulptur. Träklubban har svingats flitigt för att fartyget ska kunna fortsätta med sin uppgift. Havsövervakning av Östersjön är ständig.

Johan Gryzelius är fartygschef ombord på HMS Händig Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

HMS Händig är just tillbaka efter en veckas havsövervakning, även kallad STC, Sea Traffic Control. Höga vågor och vindar upp emot tjugo sekundmeter stoppar inte det bevakningsfartygen att vara ute till sjöss. Fjärde sjöstridsflottiljen har tre stycken bevakningsbåtar. Tillsammans med Tredje sjöstridsflottiljen och Amfibieregementet delar förbanden på Försvarsmaktens uppgift att övervaka Sveriges kust. Havsövervakningen sker året om, dygnet runt.

Ombord på HMS Händig jobbar Johan Gryzelius som fartygschef. Han tillhör det yngre skiktet av fartygschefer och har varit ombord sen i mitten av 2012.

– Bevakningsbåtarna löser inte bara en viktig uppgift utan har även en gynnsam effekt på utbildningen av officerare och sjömän. Fartygen funkar som en bra plantskola för att förbereda nya officerare och sjömän till kommande befattningar. Vår besättning får mycket erfarenhet att vara ute till sjöss i alla väder. Att ansvara för min personals utveckling är både roligt och utmanande.

– De dåliga dagarna på jobbet är få. Kasst väder ost om Gotland hör i och för sig inte till favoriten, säger Johan och ler.

Veckans STC-pass har inneburit patrullering nära kusten i norra Östersjön samt en tur ut till Gotlands farvatten. Cirka 70 dygn per år får besättningen räkna med att befinna sig ute till sjöss.

– Vi följer sjötrafiken, dokumenterar och rapporterar. Alla länder genomför kontroller av sjöfarten för att hindra smuggling, hjälpa fartyg i sjönöd och se till så att inte att terriotialvattengränsen kränks, säger Johan.

Den åtta man stora besättningen ombord på HMS Händig har en välförtjänt ledighet, det är någon av de andra bevakningsbåtarna som får gå ut och studsa på vågorna. Senaste väderrapporten prognostiserade 3,5 meters höga vågor. Det gäller att kunna hantera sjögång om man ska passa som sjöman.