Nöjd överste

Dag Lidén är chef för Livregementets husarer i Karlsborg. Under hans domäner finns också hemvärnsförband.

Överste Dag Lidén till vänster. Här med chefen för Örebro-Värmlandsgruppen. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Stabspersonal i arbete. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten

Han har hälsat på hos värmlänningar och örebroare på stabsövningen Geltic Bear i Enköping. En bataljonsstab ska kunna ledda sitt förband med omkring 550 soldater.

- Jag tycker staberna har organiserat sig väl, de börjar få kontroll på läget och förutsättningarna ser bra ut.

Staben arbetar dygnet runt

I denna övning har man tänkt att man ska skydda och bevaka Landvetters flygplats. Det tar lite tid att komma in i stabsarbetet. All utrustning ska på plats, trilskande datorer skötas om och personalen finna rätta rutiner. Staben är bemannad dygnet runt, så man arbetar och sover i skift. 

- Jag upphör aldrig att förvånas och imponeras av männen och kvinnorna i hemvärnet. När jag går hem på helgen och tar av mig min uniform så tar de istället på sig sin och träder i tjänst. Det gör de med ett imponerande engagemang, så jag är väldigt glad. Det bådar gott för krigsförbandsövningarna som börjar i mars, avslutar Dag.