Hopp om bättring

I år händer mycket i Afghanistan. Förutom att den internationella säkerhetsstyrkan Isaf avvecklas ska också det afghanska folket välja en ny president. De olika händelserna i Afghanistan följs med stort intresse av hela världen och många frågor återstår att besvaras. Klarar sig Afghanistan utan Isaf? Kan de afghanska säkerhetsstyrkorna stå på egna ben? I Kabul är man hoppfull inför 2014.

Överste Oscar Hull
Oscar Hull arbetar som stabschef för enheten som samordnar behov och stöd till de afghanska säkerhetsstyrkorna. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Trafik i Kabul
Trafiken i Kabul är oändlig. På 14 år har populationen gått från cirka en halv miljon till tre och en halv miljoner. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Monument över Isaf
Under 2014 avvecklas den internationella säkerhetsstyrkan Isaf. Nästa år påbörjas istället "Resolute Support Mission" med huvuduppgift att agera rådgivare åt de afghanska säkerhetsstyrkorna. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Sedan 2001 har situationen i Afghanistan präglats av osäkerhet men även av hopp. När amerikanska styrkor gick in i Afghanistan och störtade den talibanledda regimen tändes nytt hopp för många afghaner som levt med våld och förtryck under flera årtionden. Sedan dess har flera av världens länder stött den afghanska regeringen genom den internationella säkerhetsstyrkan (Isaf). I år kommer Isaf att avsluta sitt uppdrag och det internationella truppbidraget kommer att minskas drastiskt. Det är nu dags för de afghanska säkerhetsstyrkorna att stå på egna ben. Samtidigt är det dags för Afghanistan att gå till val för att välja en ny president.

Överste Oscar Hull tjänstgör i Kabul på Isafs gemensamma ledning (ISAF Joint Command – IJC). Där arbetar han som stabschef för funktionen som stödjer de afghanska säkerhetsstyrkorna. Funktionens uppgift är att behandla problem och behov som kommer från de olika regionerna i Afghanistan och även koordinera eventuella åtgärder som utbildning, anskaffningar och liknande. I sitt arbete får Oscar en tydlig insyn i säkerhetsstyrkornas förmågor.

 – De afghanska säkerhetsstyrkorna har gått från att knappt existera till en styrka på cirka 350 000 personer på bara fyra år. Från början observerade säkerhetsstyrkorna Isafs operationer och senare började de även delta. Sedan i somras leder de alla operationer. Vi agerar bara rådgivare, följer och utvärderar. De afghanska säkerhetsstyrkorna har lyckats förvånansvärt bra med att hålla ställningarna under de varma månaderna på året som också benämns ”fighting season”. Säkerhetsstyrkorna har drabbats av stora förluster men inte stora nog för att försvaga nyrekrytering, säger Oscar Hull.

Under de snart 13 år som Isaf har arbetat i Afghanistan har situationen för många blivit allt bättre. Många som tidigare flytt från Afghanistan har valt att komma tillbaka och städer som Kabul och Mazar-e-Sharif har växt så det knakar. Ändå är inte säkerhetssituationen helt under kontroll. Motståndsmän och kriminella stör fortfarande säkerheten och många ställer sig frågande till om valet i april ens kommer att bli av. Dessutom är de afghanska säkerhetsstyrkorna fortfarande i behov av stöd och många av deras funktioner är fortfarande under uppbyggnad. Oscar Hull verkar ändå hoppfull.

 – Jag tycker att man ska börja med att blicka tillbaka till ”Loya Jirgan” (stor samling på pashtu) som genomfördes i slutet av november med över 2 000 deltagare som diskuterade stora beslut. Där inträffade inga allvarliga incidenter. De afghanska säkerhetsstyrkorna stod för hela planeringen och genomförandet av säkerhetskontroller runt samlingsområdet. Det var en stor bedrift av dem. Med bakgrund av det ser vi att de har förmåga att genomföra en sådan stor säkerhetsoperation och de tar väldigt seriöst på planeringen inför valet i april. Vi hyser gott hopp om att de kommer att kunna genomföra detta, säger Oscar Hull.