En ständig strid mot kyla, snö och ödemark

Den tolv månader långa grundläggande utbildningen till jägarsoldat i Arvidsjaur startade i början av augusti. Nu har de 17 blivande jägarsoldaterna kommit halvvägs och avslutar nu den del i utbildningen som kallas ”Grundkurs jägartjänst vinter”.
– Vi får en fantastiskt bra utbildning och vi känner att vi tar stora steg framåt hela tiden, säger Stockholmskillen Alfred Wittboldt, en av jägaraspiranterna.

Jägaraspiranterna Erik Johansson och Alfred Wittboldt vårdar gruppens utrustning efter Grundkurs jägartjänst vinter. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Jägaraspiranterna gratuleras av bataljonsledningen och skvadronens officerare under baskerceremonin. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Bataljonschefen, överstelöjtnant Urban Edlund. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Stolta jägaraspiranter uppställda på Lillbergets topp efter ceremonin. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Grundkurs jägartjänst vinter är en del i den tolv månader långa grundläggande jägarutbildningen.  Kursen handlar i stort om jägargruppernas agerande i vintermiljö. Utbildningen i strid och spaning innehåller mer tillämpade moment för att soldaterna i sina grupper ska få använda kunskaperna de lärt sig under barmarksskedet.
– Det innebär bland annat att de inom grupperna gör sin egen insatsplanering efterhand situationer uppstår, till exempel sammanstöt med fiender, berättar Björn Nolén, kurschef.

 

Många dygn i fält

Vinterutbildningen startade före jul med en tiodagarsperiod och fortsatta efter jul- och nyårsledigheten med ytterligare två tiodagarsperioder.
– Den första perioden har innehållit mer grundläggande färdighetsträning, till exempel precisions- och färdighetsskytte i vintermiljö på skidor, grundläggande orienteringsutbildning i vinterförhållanden och förläggningstjänst. Det är sådant som krävs för att soldaterna överhuvudtaget ska kunna förflytta sig i ödemarksterräng, säger Björn Nolén.

– När vi kom tillbaka efter nyår hade vi förberett oss på högt tempo och en påfrestade period i fält, och så blev det. Nästan hälften av dygnen har vi legat ute i fält, säger Erik Johansson från Jönköping, en av de blivande jägarsoldaterna.

 

Fem mil på skidor i ödemarken

Den andra tiodagarsperioden efter jul fortsatte med spaning. Det följdes av en övning på fem dygn där jägarenheternas kunskaper i förflyttning, spaning och överlevnad i vinterförhållanden har satts på prov.
– Övningen inleddes med en 50 kilometers förflyttning på skidor. Årets marschsträckning gick från Glommersträsk via Abborrträsk till Arvidsjaur genom väglös ödemarksterräng. Därefter var det två dygns fast spaning där jägargrupperna rapporterade vilken aktivitet som skedde längs ett specifikt vägavsnitt. Slutligen övergick övningen till utbildning i vinteröverlevnad där de fick lära sig olika förläggningsformer samt hur man skaffar sig föda under vinterförhållanden. Övningen avslutades med att deltagarna transporterades tillbaka till kasernområdet där all utrustning nu vårdas och ställs i ordning för kommande övningar, fortsätter Björn Nolén.

– Vi trodde väl vi hade fått ganska bra grepp på jägartjänsten men när man lägger till det här med riktig vinter fattar man vad det innebär.  Nu förstår man varför alla små detaljer är viktiga för att allt ska fungera. Alla i gruppen måste ha högt stridsvärde, annars går det inte, säger Alfred Wittboldt och Erik Johansson som nu ser fram emot den kommande snöskoterutbildningen och vinterövningen Cold Response i Nordnorge.
– Det ska bli väldigt roligt att lära sig köra snöskoter. Sen ska det bli intressant att få vara med i en övning med andra nationer, säger de båda jägaraspiranterna.

Och kurschefen Björn Nolén är mycket nöjd.
– Årets grundkurs jägartjänst vinter har genomförts under stundtals mycket krävande förhållanden, det har varit en strid mot sträng kyla, snö och ödemark. Men kursdeltagarna har klarat det på ett mycket bra sätt. Totalt godkändes 18 elever som genomfört både barmarks- och vinterdelen. En av deltagarna är officerare och de resterande 17 är jägaraspiranter.

Vid en ceremoni på Lillberget i Arvidsjaur på tisdagen den 28 januari tilldelades officeren utbildningstecknet för jägare och jägaraspiranterna fick jägarbataljonens gröna basker med tillhörande baskertecken.

Karta