Den stora illusionen

Vid Ledningsregementet i Enköping hårdtränas hemvärnsbataljonsstaberna i att leda sina förband över flera dygn under övningen Geltic Bear.

Bataljonsstaben i arbete. Ungefär 35 personer ska ingå i staben.
Bataljonsstaben i arbete. Ungefär 35 personer ska ingå i staben. Foto: Lars-Eric Sundin
Skydd och bevakning av flygplatser och annan infrastruktur är en av Hemvärnets uppgifter.
Skydd och bevakning av flygplatser och annan infrastruktur är en av hemvärnets uppgifter. Foto: Lars-Eric Sundin

- För ett par år sedan var förutsättningen vid stabsövningen att vi skyddade hamnen i Norrköping, berättar Johan Roxenstål. När vi skulle åka hem funderade jag på vilken väg jag skulle köra hem till Karlstad därifrån. Men så kom jag på att vi var ju i Enköping!

Så grundlurad kan man bli efter ett par dygn i ledningsträningsanläggningen.

Oro i österled

I varje sådan här övning finns en låtsad händelse i bakgrunden. I det här fallet råder ett oroligt politiskt läge någonstans bortom Östersjön. Internationella insatser påbörjas och materiel för detta transporteras från Sverige. Detta leder till protester och demonstrationer. Dessutom finns det främmande sabotageförband.

För 19:e och 20:e hemvärnsbataljonerna från Värmlands respektive Örebro län gäller det att skydda och bevaka Landvetter flygplats, en typisk hemvärnsuppgift. Bataljonsledningen har två bevaknings- och två insatskompanier att agera med. Spelet kan börja.

Spelad verklighet med dator

Jassin Nasr från Karlstad ingår i övningsledningen och sköter händelseförloppet.

- Det här är ett simulatorprogram, berättar Jassin. Alla saker som händer och som kompanierna gör efter order från bataljonerna, det matar vi in här. På den här kartan ser vi hur ett kompani finns här borta och så har de lite plutoner utspridda i terrängen runt Landvetter.

Kartan finns på bildskärmen. En annan del av övningsledningen kontrollerar det som är tänkt hända. I ett fall närmar sig en civil demonstrant, han dyker upp som en spelpjäs på bildskärmen. Egna förband är andra spelpjäser.

Man slipper kostnaderna att dra in alla kompanier med personal och transportera ut dem i terränglådan när man simulerar alltihop så här.

Staben analyserar och utarbetar order

- Vi som sitter här ser inte det som händer förrän något av våra förband enligt spelet upptäcker det, fortsätter Jassin. Då spelar vi den kompanichefen som får rapport från sin patrull. Kompanichefen rapporterar till bataljonen, de utarbetar en order som sänds tillbaka, de berättar för mig och jag matar in det här så att spelpjäserna rör sig utifrån det.

Man kan se förbandens status på bildskärmen. En av de tänkta plutonerna har just nu 28 soldater, fyra kulsprutor, två granatgevär. Så har de ammunition, drivmedel, fordon och hundar.

- Det där påverkar vad de gör, säger Jassin. Om vi skickar iväg en pluton utan ammunition så blir det inte så mycket strid, eller som du ser här, drivmedlet håller på att ta slut, då får kompanichefen höra av sig uppåt för att få mer.

Staben måste lösa alla problem

Under övningen bombarderas staben med alla tänkbara problem. Soldater eller hundar blir sjuka, fordon havererar. Dessutom ska förbanden över tid ha mat, någonstans att sova, möjlighet att tvätta sig.

I en sådan här övning finns det inte någon fientlig general att mäta krafterna mot. Man löser sina uppgifter till slut. På vägen dit görs många misstag som man rättar till. Stabens rutiner finslipas så att alla vet vad man ska göra, flödet av order och underrättelser blir lättare och snabbare. Det gör alla som deltog till vinnare.