”Vår insats på Filippinerna kommer jag minnas länge”

Mat. Vatten. Människor. Diesel. Bilar. Maskiner. Och mycket mer.
Allt har Försvarsmaktens Herculesplan flugit i det tyfondrabbade Filippinerna.
– Här gjorde vi verkligen skillnad. Här räddade vi liv, säger Anders Stenström, lastmästare under FF01.

Foto: Anders Stenström/Försvarsmakten

Förödelsen var enorm efter att vindbyarna med hastigheter upp emot 350 kilometer i timmer dragit fram över den filippinska övärlden. Förödelsen – och hjälpbehovet. På uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) flögs därför två av Försvarsmaktens transportplan ner till Filippinerna, det första för att föra ner materiel medan det andra skulle sättas in i verksamheten på plats. Anders Stenström var lastmästare i en av de två besättningar som flög planet under insatsen.
– Normalt flög vi minst tre uppdrag om dagen från Cebu, dit alla större flygplanslaster kom och ut till platser som Tacloban och Ormoc. Jag har jobbat som lastmästare sedan 2005 men aldrig känt en större stolthet över att få vara med under en insats, att bokstavligen få bära ut rispåsarna till de behövande i Tacloban. Vår insats här kommer jag minnas länge.
Under insatsen har Försvarsmaktens Hercules flugit 20 dagar i sträck, transporterat fler än 2300 passagerare och fraktat mer än 450 000 kilo gods.