”Ni är förebilderna”

-Härmed utnämner jag er till regements- och flottiljförvaltare, förkunnade överbefälhavare Sverker Göranson under en högtidlig ceremoni på lördagen. Sju rutinerade och välmeriterade män från hela landet hade samlats i Artillerisalen på Militärhögskolan Karlberg för att motta sina nya gradbeteckningar.

De utnämnda tillsammans med Överbefälhavare Sverker Göranson. Foto: Torbjörn F Gustafsson/MHS Karlberg
Överbefälhavare Sverker Göranson överräcker utnämningsbeviset till regementsförvaltare Per Ljungnér, Luftvärnsregementet. Foto: Torbjörn F Gustafsson/MHS Karlberg

Försvarsmakten har de senaste åren lämnat det gamla ett-befälssystemet och har numera taktiska officerare, specialistofficerare, gruppchefer, soldater och sjöman. I det nya systemet är regements-och flottiljförvaltarna de specialistofficerare med högst tjänsteställning på sina respektive förband.

-Tänk på att ni är tillsammans med era regements-, flottilj och skolchefer de främsta företrädarna på alla sätt på era enheter, sa ÖB Sverker Göranson. Ni kommer att vara ledare och förebilder för era underställda specialister så att de gör ett bra jobb med att utbilda gruppchefer, soldater och sjöman. Det är ett stort ansvar.

De som utnämndes på MHS Karlberg var Richard Eriksson, Livgardet, Per Ljungnér, Luftvärnsregementet, Christer Reimertz, Göta ingenjörregemente, Jens Norblad, Tredje sjöstridsflottiljen, Ulrik Danielsson, Norrbottens flygflottilj (ej närvarande), Patrik Rydell, Militärhögskolan Halmstad, Martin Odh, Markstridsskolan och Per-Martin Gustafsson, Skyddscentrum.