Marinen välkomnar nya specialistofficerare

-Välkomna hit! Mitt namn är Carl-Henrik Stake, kadett i ett par timmar till.
Så lät inledningen på en timmes information och bildvisning för släkt och vänner som kommit till Karlskrona för att delta vid Sjöstridsskolans specialistofficersexamen.

Några av de 40 kadetter som examinerades till specialistofficerare den 12 december i Karlskrona Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Marinens musikår fanns på plats i Kungliga Amiralitetskyrkan Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Brigadgeneral Ola Truedsson delade ut examensbevis till kadetterna Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Det bjöds på en lättsam presentation med filmsekvenser och bilder från både vardagliga uppgifter, så som vapenvård, till mer speciella inslag som till exempel överlevnadsövningar. Syftet var att ge århörarna en bild av hur de tre terminerna på specialistofficersutbildningen har varit.
Besökarna fick först en inblick av utbildningen med inriktning mot flottan. Därefter tog kadett Staffan Månsson vid och berättade hur amfibiekadetterna haft det. Båda presentatörerna var generösa med såväl bra som mindre lyckade inslag under sin utbildning. Något som ledde till en hel del skratt bland åhörarna.

Den mer högtidliga delen av examenstillfället hölls sedan i Kungliga Amiralitetskyrkan där de 40 kadetterna så småningom kunde titulera sig specialistofficerare i marinen.

Brigadgeneral Ola Truedsson delade ut examensbevis samt premier från Sjöstridsskolan till elever som utmärkt sig. Dessutom delades ytterligare priser ut från föreningar, ordnar och organisationer med marin anknytning.

Högtiden ramades in av flaggvakt och vacker musik från Marinens musikkår.

Flertalet av de nyutexaminerade specialistofficerarna kommer gå till tjänster ute i de marina förbanden. Men för fåtal elever, beroende på vilken inriktning man valt, väntar ytterligare någon eller några terminers studier innan utbildningsperioden är över.