Högtid vid Livregementets husarer

Fredagen den 6 december högtidlighöll K 3 traditionsenligt slaget vid Lund, år 1676. Garnisonskyrkan var fullsatt med soldater och officerare från regementets olika krigsförband, kamratföreningar samt anhöriga. Jämte koret stod standarvakten med Livregementets Husarers standar samt fanor från Fallskärmsjägarskolan, Livregementets Grenadjärer och S2.

Husarerna, Nils, Torbjörn, Björn, Roland, Bo, Magnus, Hans, Helene, Rigmor och Björn fick ta emot medaljer och plaketter för sina insatser vid regementet. Foto: Henrik Beck-Friis

I sin betraktelse utgick regementspastorn, Pernilla Tapper Törnqvist från första adventstexten där Jesus rider in i Jerusalem på en åsna och möter människorna i deras innersta hjärta. Hon var klädd i vit röcklin och runt axlarna hängde en stola.

Under högtidliga former delade regementschefen, överste Dag Lidén ut blommor eller plaketter till medarbetare som avslutat sin tjänstgöring vid K 3. Bo Sunnefeldt och Nils Levi Lundin fick, efter 20-års tjänstgöring, ta emot reservofficersmedaljen i guld.  Marinens musikkår från Karlskrona avslutade ceremonin med att spela Finska rytteriets marsch.