F 17 bygger ut

Ronneby Garnison blir Sveriges största flygbas

Enligt regeringsbeslut så skall Ronneby garnison utvecklas med fler helikoptrar för marin samverkan. Den 2 december togs det första spadtaget för denna satsning. Ett bygge som totalt sett kommer att landa på ca 700 miljoner kronor.
- Ronneby garnison kommer att bli den största flygbasen i Sverige räknat till antalet flygplan och helikoptrar, sa flottiljchef överste Gabor Nagy, innan han fyllde spaden.

Första spadtaget på vad som ska bli Sveriges största flygbas, räknat till antalet flygplan och helikoptrar. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten
Riksdagsledamöterna Gustav Nilsson och Peter Jeppson samspråkar med räddningschefen östra Blekinge Anders Engblom. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten
Överflygning av helikopter 15 och 14. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten

I planen för utbyggnad ingår nytt flygledartorn som skall byggas på ny plats för att tillgodose de nya kraven. En helikopterhangar för upp mot 17 helikoptrar åt Försvarsmakten och upp till två för Sjöfartsverket, uppställningsplattor för helikoptrarna, start och landningsbana för helikopter, en ny drivmedelsförsörjningsanläggning som skall försörja det nya området i norr, incidentplatta för de flygplan som står i beredskap för att göra snabba ingripanden, en transportplatta stor nog att ta emot flygplan upp till C-17 Globe Master samt en del infrastruktursåtgärder.
- Det är faktiskt en till flottilj som byggs upp med alla faciliteter, konstaterade en nöjd flygplatschef Anders Folkesson

Helikoptrarna som placeras här är av typen Hkp 14 (NH 90) och Hkp 15 (A 109)som båda kan verka över land och vatten. Hkp 15 kan även landa på fartyg.
- Närheten till marina förband är en förutsättning för att vi skall kunna öva optimalt med Hkp 15, sade chefen för Helikopterflottiljen, överste Magnus Westerlund.

Vid ceremonin användes en specialtillverkad spade med fyra blad för att symbolisera att det är flera intressenter i detta paket. De "grävande" cheferna vid ceremonin var Roland Ringtun Fortifikationsverket, Gabor Nagy F 17, Magnus Westerlund Helikopterflottiljen och Peter Glimvall Lokalplaneringsenhet syd.