Svenskar utvecklar ingenjörskolan i Mazar-e-Sharif

Den afghanska militära ingenjörsskolan utanför Mazar-e-Sharif är på väg att bli ett utbildningscentra för hela Afghanistan. Svenska officerare deltar i utvecklingen.
Skolan finns på den afghanska basen Shaheen, ungefär en timmes bilresa från Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif. Här är en liten grupp svenskar engagerade i rådgivning och samtal med afghanska officerare.

Jonas, med bakgrund från bland annat Ing 2, är rådgivare åt afghanska kolleger i ANA-Engineering School, som flyttats från Kabul till Mazar-e-Sharif.
Jonas, med bakgrund från bland annat Ing 2, är rådgivare åt afghanska kolleger i ANA-Engineering School, som flyttats från Kabul till Mazar-e-Sharif. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Ola är en av rådgivarna åt tredje brigaden och överste Noor på Shaheene. I princip genomförs dagliga möten.
Ola är en av rådgivarna åt tredje brigaden och överste Noor på Shaheene. I princip genomförs dagliga möten. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Stig-Inge har månat om öppenhet och ett bra samarbetsklimat. En av de han träffat många gånger under insatsens gång är major Muhamadulla.
Stig-Inge har månat om öppenhet och ett bra samarbetsklimat. En av de han träffat många gånger under insatsens gång är major Muhamadulla. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

Ingenjörsskolan fanns tidigare i Kabul. Nu byggs det på basen Shaheen eftersom nuvarande lokaler har varit överfulla vilket är ett hot mot kvaliteten på ingenjörsutbildningen.

De utbildningar som är mest gångbara just nu är IEDD (Improvised Explosive Device Disposal) och EOD (Explosive Ordnance Disposal). Det behövs soldater som kan ta hand om hemmagjorda bomber. Antalet hemmagjorde bomber väntas öka i samband med det kommande presidentvalet i som är planerat till april nästa år.

Det finns en stor variation av kurser på Shaheenes militära ingenjörsskola. Det kan handla om något handgripligt som att lära sig till svetsare, till utbildning i taktiskt ledarskap och kurserna kan variera i längd från ett par veckor till i princip en termin.

Jonas, med erfarenheter bland annat från Ing 2, kommer att vara en av de sista mentorerna från den internationella styrkan Isaf, under mars nästa år ska ingenjörsskolan vara helt självständig och sannolikt är allt klart med byggnationerna någon gång under 2014.

Jonas säger att det finns en positiv inställning och många duktiga instruktörer, även om det behövs fler.

På Shaheen finns många de afghanska soldaterna i 209:e kåren som har de nio norra provinserna i Afghanistan som ansvarsområde. Det är ett område som motsvarar Lappland eller ungefär en fjärdedel av Sverige.

Under tysk ledning och tillsammans med officerare från fem andra nationer ger Peter råd till den operativa ledningen för 209:e kåren som består av tre brigader.

Två av brigaderna, den första och den andra, är självständiga och har inga internationella rådgivare. Den tredje brigaden, som leds av överste Noor, är nu inne i slutfasen när det gäller internationellt samarbete, eller rådgivning.

Ola och Stig-Inge är tillsammans med kolleger från andra länder de sista rådgivarna för tredje brigaden.

Stig-Inge säger att man lyckats få till ett öppet och resonerande klimat tillsammans med afghanerna och att han och Ola kunnat ta ett steg tillbaka och invänta frågor och idéer kring problemlösningar.